HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 052.

Dátum 1695. augusztus 20., Kassa
Jelleg

3 oldal latin, egykorú másolat.

Szöveg

"Aestimatio" (Becslés: kúria és tartozékainak becsértéke zálogos és örökáron.)
Javak és jövedelmek becslése zálog szerint, évi hozadék szerint. Nemesi kúria kerttel. Gyümölcsös kert földesúri. Bodrogi rév jövedelme. – Egész sessios jobbágy, fél sessios jobbágy; deserta egész sessio, deserta fél sessio. Műveletlen szőlő (Tolcsva, Tarcal). Kocsma. Bodrogi halászat. Földesúri szántók, kaszálók. Erdők makkoltatása, annak jövedelme. Deserta sessiók szántóföldjei.
Néhai Madács Péter javai, özv. Madách Péternének Olcsváry Ferenc részére bérbeadott javai.
(Zemplén m.): Bereczkj – Agocs (részbirtok) – Zalkod (részbirt.) – Luka (részbirtok) – Hogytka (részbirtok) – Kansa (részbirtok) – Szilvás Ujfalu (részbirtok) – Tolcsva (szőlő) – Tarcal (szőlő)

Tartalomgazda