HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 051.

Dátum 1693. július 8., Meglesz
Jelleg

7 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Marcziban Mátyás készített. (Összeírás: subditus neve, állataik, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.)
Kúria, fából zsindely tetővel, deszka kerítéssel, istállóval és megtárral. Jobbágyok név szerint, negyedsessiok, fiúgyermekek. Állatállomány (ökör, ló, tehén, növendék, borjú, sertés, juh, méh). Deserta sessiok, ezekből kettő a kúria részére művelve. – Marhás jobbágyok robotja heti 3 nap szántás, fejenként 1 hold, heti 3 nap gyalogmunka kaszáláskor és gyűjtéskor, aratáskor fejenként egy nap. Marhás zsellér robotja deserta sessiok művelése. Gyalogzsellér robotja, mint a jobbágyoké. Erdei gyümölcsszolgáltatás nincs, kivéve 1/2 szapu vadalma. Kocsma borkimérés földesúri tetszés szerint, azonban a lakosság borát és sörét is kimérik. Gabonakilenced ősziből és tavasziból. Borkilenced (Tornyos Nempti). Makkoltatásért sertéstized. – Földesúri allódium vetésének ellátása (őszi és tavaszi gabona, len, kender). Földesúri szénahozam kocsiszám. Földesúri fejőstehén-állomány, növendékkel. Földesúri búzakészlet aratók részére. Földesúri méhkaptár, méhraj. Kilenced-szolgáltatás alól való mentesség (Kenyhecz); sertéstized (makkoltatási) alól való mentesség (Kenyhecz). Vámrész beszolgáltatása. Komlószedés erdőből.
Néhai Draheim Vilmos javainak a királyi fiscussal szembeni tartozása fejében történt zárolása.
(Abaúj m.): Méglesz – Kenyhecz – Tornyos Nempti – Znyta – Abaujvár (részbirtok) – Szemere (részbirtok) – Radvány (praedium)

Tartalomgazda