HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 007.

Dátum 1686 után
Jelleg

17 oldal latin, eredeti, keltezetlen, az évszám a szövegben említve.

Szöveg

"Extractus Proventuum Pecunialium" (1686-os urbárium adatai alapján: falvanként készpénz bevétel, census, kulinaria, telkek száma, malmok.)
Summáspénz: census készpénz; pásztor-, legelőpénz, virrasztópénz, bírók árendája, pópák árendája, száraz kocsmáért készpénz, rét, füst, zsindely, marha stb. után készpénz, mángorló árendája, üveghuta árendája. Természetbeni szolgáltatások "drublya": lúd, tyúk, tojás, káposzta, ártány, nyúl, császármadár, juh, nyest, vaj, túró, méz, faggyú, borsó, kender, kendermag, köleskása, zsindely, mindezek készpénz megváltása is lehetséges. – Egyéb szolgáltatások: fűrészelésre fatönk, tüzifának való ölfa. Mesterséggel szolgálók szolgáltatásai: saru, lábbeli, faedények, szüretelő edények: puttony, kád, teknő, csöbör, dézsa, veder, tányér. Üveghuta után készpénz és üvegedények, ablaküveg. Papírműhely után papír írásra és nyomtatásra. Posztókallók után készpénz és posztóvégek. Malmok után készpénz és termények: búza, rozs, polenta, kétszeres, köleskása, kender, hízott sertés. – Lakott és lakatlan jobbágy, bíró és pópa sessiók (virga mértékben), deserták. Állatállomány, külön jármos ökrök. Terménykilencedes falvak jegyzéke. Helyenként szüreti fuvar megváltásért "törkölyzab".
Makovicza uradalma.
(Sáros m.): Zboro – Bicharo – Also Polyana – Csarno – Felső Polyanka – Ondavka – Sztebnik – Regettő – Szmilna – Felső Mirossova – Alsó Mirossova – Jurko Vollya – Csernina – Brezovka – Bellovicza – Hrabocz – Bartfaujfalu – Komarocz (zálogban) – Mlinarocz – Sassova – Kapissova – Hrabovczik – Lipova – Kurima mezőváros – Dubina – Fiass – Alsó Svidnik – Metzticzko – Semetkocz – Gribova – Olsavka – Bukocz – Krussincz – Thissinecz – Dobroszlava – Alsó Piszana – Felső Piszana – Hunkocz – Dolhonya – Alsó Komarnik – Porubka – Krajna Polyana – Bodrodza – Bisztra – Gaboltho – Kurova – Alsó Ivaroscza – Felső Ivaroscza – Petrova – Friczka

Tartalomgazda