HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 006.

Dátum 17. század 70-es évei
Jelleg

17 oldal latin, egykorú másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

"Connotatio Status et Conditio" (Kamarai előterjesztés arról, hogy a gazdálkodást mi módon lehetne hatékonyabbá tenni. Érdekes kép az uradalmak gazdálkodásáról.)
Földesúri allódiumok (Zboró, Hrabócz, Ujfalu, Svidnik). Deserták a földesúr számára igénybevéve. A környező falvak szolgáltatásai a deserták használatáért. Tehenek, juhok, lovak téli takarmányozása; juhok teleltetése; zabellátás. Földesúri szántók trágyázása búza és kétszeres vetésére. Az ispánok maguk számára foglalják le a jobb földeket. Kenyérgabona és takarmány ellátás távolabbi birtokokról. Tüzifaellátás robot révén. – Földesúri allódiumok vajhozama és annak emelése a tehénállomány emelésével, szaporítással, vásárlással. Fejős tehenek vásárlása terményért itthon és Lengyelországban. A tehenek vásárlási árának váltakozása vidék és évszak szerint. Tehenek teleltetése, borjak nevelése, tavaszi legelők, öreg tehenek kimustrálása a konyha számára, hasonló mustrálás a juhoknál. A juhállomány felfrissítése. Szárnyasállomány: tyúk, liba, kacsa, pulyka. Évi tojáshozam. Szárnyasok élelmezése és értékesítése. Sertésállomány, hízó sertések; az udvar szalonna-ellátása; tenyésztés, eladás; kommencióban: élő sertés helyett inkább készpénz megváltás. Bortermeléssel kapcsolatosan ecetkészítés borból és almából; seprü felhasználása. – Földesúri kertek hasnosítása. Kenderfeldolgozás, vászonneműek, zsákok készítése. Halászat, téli élőhal ellátás, tárolóban (csuka), szárított és sózott hal. Sóellátás Máramarosból. Malmok kása termelése. Sárosi-uradalom jövedelmének felhasználása. – Borsi uradalom terményei: borsó, lencse, kender; kenderfelhasználás: kötél és lószerszám készítés (Telkibánya, Munkács). Makkerdők hasznosítása; fűrészmalmok. A fejedelmi udvar utazása, átvonulása idejére gondoskodás élelmiszer és takarmány ellátásról. Szőlőhegyek utáni hegyvámból zab (Patak). Kiöntések okozta károk, ezért census elengedés (Ardó). – Szőlőművelés, új telepítés, a trágyázás és a sorozatos feljavítás terve. A szőlők karóval való ellátása. Karókészítés helyben termény fejében, az urasági erdőkben, ennek gazdasági előnyei a silányabb termés értékesítésével. Karók készíttetése idegenekkel (mecenzéfiek), ennek pénzügyi mérlege. Tavaszi áradáskor a karók helybe szállítása vizen. Szemes termények eladása révén feljavítani az elhanyagolt szőlőket, ennek pénzügyi előnyei. Bortizedek. Sajtolók és kádak készítése (Erdőbénye, Helmec). Karóhiány a kereszturi és tarcali szőlőkben. – Német officialisok fundusfoglalásai, saját hasznukra dolgozás és az uradalom megkárosítása (Tarcal, Keresztur). Új allódiumok megszervezése (Ecsed, Ónod). Juhászat fejlesztése (Regécz). Aratók átvitele más birtokokról. Szemes termény, takarmány téli elhelyezése, a vermelés és árkolás veszélyei vízbetörés miatt. – Veres és más színű tehenek (Fony). Kecskék legeltetése az erdőkben. Préselt sajt készítése (caseus pressus). Rutén tehenek, fehér avagy magyar tehenek. – Vasbánya, fűrészmalom (Munkács). Sókút, sótermelés főzéssel, ennek hátránya a máramarosi kősó mellett. Mészégetés, téglavetés és égetés az utóbbi rossz minősége. Sovány állatok összevásárlása az uradalom számára ősszel, téli feljavítás és tavaszi eladás. Erdei gyümölcsök hasznosítása ecetkészítésre. A szőlők eladásának illetéke a földesúr számára.
Rákóczi-féle fiskális javak. (Sáros, Zemplén m.) Makoviczai, sárosi és ónodi és más kisebb Rákóczi-uradalom.
Hrabocz – Ujfalu – Svidnik – Fony – Smilna – Polyanka – Saáros – Borsy – Upor – Telki Bánya – Munkács – Patak – Doboruszka – Ujhely – Kis Patak – Nagy Torony – Bénye – Keresztúr – Ardó – Tokaj – Rakamaz – Tarcal – Vencselő – Tedu(e)? – Szent Mihály – Regéc – Helmec – Doboruszka – Radics praedium – Munkács – Ecsed – Apa – Tótfalu – Tállya – Szántó – Onod – Pocsaj – Dobrony – Beregszász – Vadász

Tartalomgazda