HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 022. - No. 017.

Dátum 1717. november 16.
Jelleg

122 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

(Összeírás: subditusok neve, állataik, census, robot, úrbéres szolgáltatás, allódiális épületek, ezek leltára.)
Lakosok név szerint. Lakott jobbágysessiók, lakatlan jobbágysessiók; lakott és lakatlan bírósessiók, egyháziak kezében lévő sessiók. Fiúk életkor szerint. Állatállomány: ló, ökör, tehén. – Árendákból befolyó jövedelem, jövedelem készpénz censusból, zabcensus készpénz értéke, konyhaszolgáltatások készpénz értéke. Mesterséggel vagy hivatallal szolgálók: ispá, ács, mészáros, takács, kovács, órás, lábbelikészítők, esztergályos, kádár, pék, vincellér. Kenyérsütőház, pincék, borház, istállók. Gyümölcsös és veteményes kertek; kenderföldek. – Papírmalom, üveghuta készpénz és termékekben fizetett árendája. (Zboró) Földesúri allódiumok (Zboró, Szvidnik); állatállománya: tehén, juh, méh, szárnyasok, liba, tyúk, pulyka. Vajtermés évi átlaga, juhtúró termelés évi átlaga. – Földesúri allódiumok szántóföldjeinek, rétjeinek terméshozama; terményeik: búza, árpa, rozs, tatárka, borsó (Kurima, Hosszurét, Svidnik, Hrabocz, Kecskocz, Kerekrét); a szántók minősége (Zboró). – Malmok árendája készpénz és termények: búza, rozs, zab, zabos árpa, köles, köleskása, kender, hízott sertés. Kása és kendertörő malmok. – Jobbágycensus: készpénz, "drubly" konyhaszolgáltatás ill. azok készpénz megváltása, törkölyzabért készpénz. Csak méhtized, nem szerepelnek a többi termény- és állattizedek; zsellérek készpénz taxát fizetnek.
Gróf Erdődyné Rákóczi Erzsébet birtokrésze. Makovicza uradalom.
(Sáros m.): Zboró oppidum – Jedlinka – Komlós – Szmilna – Varadka – Niklova – Hutta – Hosszuréth – Sztebnyik – Andrejvágás – Czigelka – Felső Szvidnyik – Alsó Szvidnyik – Gribova – Dobroszlova – Ladomér – Olysavka – Psztrina – Shemetkocz – Csarno Krajna – Krajna Polyana – Kerekréth – Schiavnyik – Radoma – Sztrocsin – Sapinyecz – Mergeska – Tissinecz – Bukócz – Kurima mezőváros – Polyakócz – Dubina – Benedikocz – Mlinarocz – Rowna – Szvitnyiczka – Felső Jedlova – Hrabócz – Felső Orlich – Brezovka – Hazlin – Kurimka – Dubova – Rosztoka – Kecskócz – Bartphaujfalu

Tartalomgazda