HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 022. - No. 016.

Dátum 1717. december 3.
Jelleg

5 oldal latin, eredeti, 4 pld., a dátum a praesentálásé. 1 pld. Klobusiczky Gáspár másolatában, 1718. február 26.

Szöveg

"Extractus Restantiarum…", melyet Szluha György készített. (Összeírás: uradalmi bevételek hátralékai: malmok, kocsmálás, census stb.)
Malmok árendája: készpénz, búza, rozs, árpa, kender. Egy évi termés a földesúri allódiumokon (Szerencs, Onod): búza, árpa, köles. Egy évi szénahozam. Szőlők terméshozama 1717-ben.
Zboro:
Üveghuta és papírmalom készpénz és természetbeni szolgáltatása. Zboroi taxások készpénz fizetése. Elvermelt gabona a földesúri allódiumokon, csépeletlen gabona a földesúri allódiumokon. Gabonamennyiség dézsmákból.
Fiskális uradalmak: Makovicza, Szerencs és Ónod uradalmak (Zemplén, Sáros, Borsod m.).
Zombor szőlők – Lucka szőlő – Tálya szőlő – Zboro malom – Hosszurét malom – Alsó Svidnik malom – Felső Svidnik malom – Bukocz malom – Sztroczin malom – Kerekréth malom – Polákocz malom – Kurimen malom – Hrabocz malom – Bücs – Lucz – Mocsaj – Benedikocz – Szederkény – Kesznétény – Emőd – Megyoszó – Szerencs oppidum

Tartalomgazda