HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 019. - No. 007.

Dátum 1690. június
Jelleg

381 eredeti számozású pag., magyar, egykorú másolat.

Szöveg

"Nova Connumeratio" (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, földesúri jogok.) Készítette: Klobojocski Ferenc, Bajoni János és Benyiczky Miklós felügyelete (sub provisoratu) mellett.
Birtoktörténeti adatok, utalások Zrínyi Ilona idejére. Az új urbárium összeírásainak okai: a jobbágyság elvándorlása és elszegényedése, rossz termés, a deserták utáni szolgáltatás meghatározása, a készpénz census és a természetbeni szolgáltatás elválasztása. Az összeírásban helyet kapnak a jobbágyság sérelmei, továbbá javaslatok a terhek csökkentésére. – Sessiók. Fiúgyermekek név és kor szerint. Állatállomány: ló, ökör, juh, kecske, sertés, méh. Árendák. Censusok. Foglalkozások. Feltűnően sok szökött jobbágy; szököttek, bujdosók név szerint is. Censusmentességek; árenda és census csökkentések. Deserták censusa és árendája. – Konyhaajándékok: tyúk, liba, tojás, vaj. Készpénz vágómarhára. Kenézek adója: nyest, karvaly, császármadár, sajt. Batykók (pópák) adója: nyest, sajt. A vár számára szurok és fáklyának való fenyőfa szolgáltatás. Földesúri majorság (Huklova), halászóvizek, malmok, kallómalom, vetések. Dézsma csak az idegenektől, kemence zab az erdőhasználatért. – Juhdézsma (sztronga) huszad, sertéstized, pázsittized, makktized, tizen alul készpénz Tizedelőknek malacajándék. Havasi legelők után nyájanként állat v. készpénz fizetség. Idegenek élőállattal v. készpénzzel fizetnek a havasi legelőkért. Tetelésért állatok száma szerint készpénz. Méhtized, kezéz és pópa készpénzzel válthatják meg, a pallérok hasonlóképpen. – Sessiók után zsindelyszolgáltatás meghatározott mennyiségben. Több helyen évi készpénz árenda fejében robotmentesség. Officiálisok visszaélései az árendán túl robotot is követelnek, főleg szénakaszálás és aratás idején, sőt helyenként trágyahordást is. Malomgátak építése és karbantartása robotként. Földesúr számára tavaszi vetés. Enyhítések az új urbáriumban: ahol árendát fizetnek, ott konyhaélést és hársháncsot nem kell adniok.
Krajna kerület: Nincs sehol árenda, ezért robot kívánság szerint. Juhhuszadnál gyapjastól viszik el a dézsmajuhot, hivatkoznak Zrínyi Ilona idejére, amikor nyírottan vitték el a dézsmajuhokat. Várőrség tagjai sem censust, sem árendát nem fizetnek.
Barthaházai kerület: Hársháncs szolgáltatás. Földesúri majorsági földek. Robot: minden 3. hét a váré.
Vizniczei kerület: Kenézek a kallómalmok után lazsnakokat adnak. Nincs terménydézsma. Tized sertés, juh, kecske, méh után. Földesúri majorsági földek és rétek.
Kajdanó vidék: A jobbágyság nyomorúsága miatt a konyhaszolgáltatást mérsékelik. Szolgáltatás: kender, zab, széna (ezeket hol adó, hol akó jelzővel említik). Földesúri majorsági földek, rétek, szőlők, erdők. Magyarok terménykilencedet, oroszok terménytizedet adnak. Pázsittized, makktized. Egyháziaknak tized. Hársháncsszolgáltatás. Robot régen ad beneplacitum, most minden 3. hét a váré.
Városok: Census és árenda közösen, egy összegben; akó búza, akó zab, taxák. Mesterek saját mesterségükkel szolgálnak, ha van igájuk azzal is. Kereskedők és iparosok elszegényedése a városokban, elvándorlások. Ácsok, molnárok szolgálata. Földesúri szőlőket a környékbeli jobbágyfalvak művelik (Beregszász). Tized a színborból és a törkölyborból; dézsmabor házhoz szállítása. Dézsmaszedők visszaélései. Vám- és révdíjak (Vári). Termény-dézsmaszedők visszaélései miatt nagy a szenveszteség "a mag nagy része keresztben elvész". Hordó és kád szolgáltatás. Terménytized a királynak, kilenced a várnak (Vári). Makkerdők árendája (Beregszász). Földesúri majorsági földek, szőlők, rétek elhanyagolt állapota (Bereg).
Munkács várának tartozékai. (Bereg m.)
Felsővidéki kerület: Hukliva – Veretecző – Tomolás – Szkotarczka – Szvalyoka – Kanor – Ilimova – Valovecz – Lazarpataka – Beregocz – Kis Abranka – Nagy Abranka – Kimsor v. Timsor – Uj Rosztoka – Verbias v. Kotilnicza – Babalyuka – Luboka Pataka – Kis Rosztoka – Kicsorna – Bukocz – Paskovicza – Ivanfalva praedium
Alsóvidéki kerület: Szolocsinya – Uklina – Izvar – Kolna Pataka – Kis Bisztra – Ploszko – Uj Bisztra v. Zitkovicza – Kis Melnicza – Nagy Bisztra – Nagy Vibova – Roszos – Szaszuka – Plavia – Brosztro Pataka – Paszika – Koziva – Kis Szvalvoka – Nagy Melnicza – Marcincza v. Gyilogh – Kis Tibova v. Duszina – Jobovicza – Szuszko Pataka – Csernik Pataka – Csolanfalva – Leczfalva v. Dobrovicza – Ploszkina – Egeresfalva – Vusnik – Kis Breszto – Nagy Breszto – Nagy Dobrovicza – Bukovinka – Isdemer
Krajna kerület: Dragabadfalva – Deskofalva – Mocsarka praedium – Nyiresfalva – Meczencza – Ardanhaza – Kerepeczke – Kosztánfalva – Zavid falva – Fekete patak – Troján falva praedium – Kelemen falva – Krajna Martincza – Fogaras – Hátmeg – Kis Ilosva – Klatromfalva – Babafalva – Kuthafalva – Murgafalva – Papfalva – Kis Lánfalva – Nagy Lánfalva – Korcsova – Kis Lucska – Pap György falva vagy Gyurovicza – Nagy Abranka – Sztanfalva – Kis Abranka – Gálfalva – Ivacsko papfalva – Tőkés – Nagy Almás
Barthaházai kerület: Pisztranhaza – Barthháza – Makaria – Ramoczafalva – Bereghujfalu – Sarkad – Remete
Lucskai kerület: Isnete – Gorond – Gath – Janosi – Nagy Guth – Strabiczo – Lucska
Kajdano kerület: Ruszkocz – Nagy Iván – Kis Iván – Davidháza – Rákos – Kajdano – Csernelő – Szeregnye
Bobolistyai kerület: Nagy Bobolistya – Kis Bobollistya – Sotoleczfalva – Nagy Loho – Kis Loho – Hribocz – Lauka – Pusnyákfalva – Krotnicza – Szerenchefalva – Kőrösfalva – Nagy Mogyoród – Kis Mogyoród – Herczfalva – Fedelesfalva – Trosztyanicza – Vulsinka v. Vusnik – Ballosfalva – Hinkocz v. Ilykafalva
Vizniczei kerület: Felső Viznicze – Kluczkofalva – Kis Belebel – Szidurfalva – Alsó Hrabonicza – Felső Hrabonicza – Dunkofalva – Iglinecz – Zimbrillafalva – Runafalva – Obláz – Koczka Szállása – Csabina falva – Dubinnafalva – Alsó Visnicze v. Selyesto – Közepső Viznicze – Balmos falva – Svateleczfalva – Szlopkofalva
Városok: Munkács – Bereg – Beregszász – Vári
Munkácsujfalu possessio – Oroszvégh possessio – Posaháza praedium – Bucsu

Tartalomgazda