HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 019. - No. 006.

Dátum 1688. február 12., Munkách
Jelleg

27 oldal latin, eredeti, 3 pld.

Szöveg

"Summarius Extractus", melyet Bajoni János készített. (Összeírás: a falvak lakossága szám szerint, jogállásuk, a bevételek táblázatban.)
Porták kerületenként. Mezővárosok, falvak, prédiumok. A munkácsi uradalomhoz tartozó földesúri erdők hány sertés makkoltatására alkalmasak; ugyanígy a havasi legelőknék, hány állat legeltetésére elegendők. Kemence-zab, a környező falvak censusa tüzifahasználatért. – Lakosok foglalkozás szerint: nemesek, taxások, görögök, ispánok, provisorok, kengyelfutók, kutyapecérek, kutyaidomítók, szakácsok, kocsisok, pékek, hajdúk, igricek, vadászok, ácsok, kovácsok, kádárok, takácsok, csizmadiák, asztalosok, lintrarii (csónakkészítők?), tányér és tál készítők, kocsikészítők, kötélverők, kosarasok, szén és téglaégetők, bányászok, kőfaragók, molnárok, üvegesek, portörő (naphtarius), tímár, szabó, mészáros, fazekas, gyertyaöntő, szövő, aranymíves, cserepes, rézműves, késes, kirurgus (felcser). Cigányok. – Állatállomány kerületenként: ló, ökör, tehén, sertés, méh, juh, kecske. Sessiók, taxás ruthén sessiók, biró (kenéz) sessiók, deserták. A birtok készpénz jövedelme, sessiók utáni census-jövedelem, árendák összege, bérbe (zálogba) adott sessiók utáni census v. arenda. – Jövedelem: vám, malom, halászat, bányászat, erdők, halastavak után. Kereskedők, iparosok, nemesek, telepesek taxája. Jövedelem makkoltatásból, nyest, császármadár, karvaly pénzekből; kallómalmok, posztókészítők, kötelesek taxája. Jövedelem méhek után. Kásatörő malmok, portörő malmok jövedelme. – Censualis tyúk, liba, tojás, vaj, olaj, túró. Egyéb szolgáltatás: szurok, zsindely, hársháncs, fenyőháncs. Földesúri szántók, rétek, erdők, szőlők jövedelme. Borkészletek; bortizedek v. készpénz. – Földesúri alkalmazottak: béresek, juhászok, vincellérek, kondások, csordások, kerülők, vadőrök. Taxás kádárok, kötelesek, posztószövők.
Munkács várának tartozékai.
(Bereg m.): Munkács mezőváros – Beregh mezőváros – Beregszász mezőváros – Váry mezőváros – Munkács Uyfalu – Oroszvégh – Beregszászujváros, Possaháza praedium, Bucsu praedium
Felsővidéki kerület: Hukliva – Szkotarczka – Illymova – Beregocz – Kimsor – Bablyuk – Kis Rosztoka – Bukócz – Izvár – Olonova – Szolocsina – Roszos – Veretecző – Szvalyoka – Volovecz – Nagy Abranka – Uj Rosztoka – Luboka Pataka – Nagy Rosztoka – Paskovicza – Nagy Biszna – Szaszuka – Tomolás – Kanota – Lázár Pataka – Kis Abranka – Verbrás – Praekroszna – Kicsorva – Viklina – Ploszko – Kis Melniczna – Ribova – Plavia – Broszto Pataka – Kis Szvalyoka – Kis Tibova – Csernik Pataka – Ploszkina – Kis Breszto – Kona Pataka praedium – Iván Falva praedium – Paszika – Nagy Melniczna – Paulova – Csolánfalva – Egeres Falva – Nagy Dobrovicza – Szuszko Pataka praedium – Koziva – Martincza – Jobovicza – Lecz Falva – Nagy Breszto – Bunkovnika
Krajna kerület: Dragabradfalva – Medencze – Kosztán Falva – Fekete Patak – Fogaras – Klastrom Falva – Delegan Falva – Nagy Lan Falva – Pap György Falva – Kys Abranka, Mocsarka praedium, Cserteszfalva praedium – Tőkés – Ardánháza – Desko Falva – Kenderecske – Kelemen Falva – Hátmegh – Baba Falva – Pap Falva – Korcsova – Nagy Abranka – Gaál Falva – Troján Falva praedium – Nyires Falva – Krepeczke – Zavid Falva – Kraina Martincza – Kys Ilosva – Kutka Falva – Kys Lán Falva – Kis Hucska – Sztan Falva – Ivacsko Pap falva – Muszgafalva praedium
Bartháza kerület: Pisztránháza – Ramocsafalva – Remethe – Barthaháza – Beregh Uyfalu – Makaria – Sarkad
Lucska kerület: Isnete – Jánosy – Lucska – Gorond – Gutth – Gáth – Strabiczo
Kajdano kerület: Ruszkócz – Dávidháza – Csernelő – Nagy Iván – Rakos – Szereghnye – Kis Iván – Kajdano
Boboliskai kerület: Nagy Boboliska – Kis Loho – Pusniák falva – Kőrösfalva – Fedelesfalva – Vulsinka – Sotoleczfalva praedium – Kis Boboliska – Hribócz – Urotnicza – Kis Mogyorós – Troszlanyica – Ballás falva – Nagy Loho (Hoho) – Lanka – Szerencze falva – Hercz falva – Nagy Mogyorós – Hinkócz
Visniczei kerület: Felső Visnicze – Sidurfalva – Dunkofalva – Runafalva – Koczka szállása – Alsó Viznicze – Svateleczfalva praedium – Kluchko falva – Felső Hrabonicza – Iglincz – Gevénfalva – Csabinafalva – Középső Viznicze – Szlopkofalva praedium – Kys Belebél – Alsó Hrabonicza – Zimbrillafalva – Ollcz – Dubrinafalav – Balmusfalva
Szentmiklósi kerület: Vereczke (Alsó és Felső) – Koblinka – Drahuczonecz – Szentmiklós – Kulinkafalva praedium – Lazurháza – Zvatha – Szdenicho – Jablona – Repede – Buszko Botyon – Nelipenna – Hankovicza – Holubina – Polyana – Ivszha (Máramaros m.)
Régen a várhoz tartoztak, az összeíráskor más tulajdonában vagy használatában voltak: Kulinka falva praedium – Kis Gutth – Cserefalva – Nyiresfalu – Nagy Almás – Kys Almás – Marczinfalva
(Az összesítés felsorolja a jelenlegi tulajdonosok vagy zálogbirtokosok nevét.) A Szentmiklósi kerülethez tartozó falvak (lásd a felsorolást) csak dézsmaszolgáltatásban vannak a várral, egyébként nem tartoznak a munkácsi uradalomhoz.

Tartalomgazda