HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 018.

Dátum 1686. június 10.
Jelleg

57 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Urbarium seu Connumeratio Colonorum", melyet Békés István és Nagy György készítettek. (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás, malom, erdő.)
Tartalmilag azonos az Urbárium az UC 13 : 17-tel, a Bihar megyei helységekre vonatkozó urbáriumok az alábbi adatokat tartalmazzák:
Lakosok név szerint. Sessiók. Fiúgyermekek. – Állatállomány: ökör, ló, tehén, juh, sertés, méh. – Census készpénz. – Ajándék tyúk. – Tized minden tavasziból és ősziből: bárány, sertés, méhek után. Csak sertés tized (Genyéte). – Robotban szénakaszálás és szállítás. Robotmegváltás készpénzzel (Kecz). – Földesúri allódium (desertum) (Namény), földesúri szőlők (Erdőd). Szántók, rétek, erdők.
Fiskális kezelésében lévő Rákóczi birtok. Ecsed uradalma. (Szatmár, Bihar m.)
Báthoriak: (A helynévfelsorolás azonos az UC 13 : 17-tel. Pótlólag felsorol még néhány Bihar megyei birtokot) Kecz deserta – Vedres Ábrány deserta – Feölseő Ábrány deserta – Genyete deserta – Pér possessio – Dieda deserta – Namény possessio – Erdőd várkastély

Tartalomgazda