HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 017.

Dátum 1685
Jelleg

71 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Urbarium", melyet Nagy Gergely a várbirtok számvevője készített. (Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, földesúri jogok, subditusok név szerint, fiaik, állataik.)
Lakosok név szerint. Sessiók. Fiúgyermekek. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. – Városi privilégiumok. – Census: készpénz, vaj, káposzta, szűrposztó készítés, vesling túró. – Tized terményekből: malac, bárány, méhek után. – Oláh jobbágyok tized mentessége (Tőke Terebes). – Csikszolgáltatás vagy készpénz. – Makkoltatás után tized vagy készpénz. – Káposztaszolgáltatás helyenkint sessiók után, máshol állatok után. – Robotban favágás és szállítás, malom körüli szolgálat, juh gyapjúból szűrposztókészítés. – Földesúri juhászat (Matocs). – Földesúri allódium (Börvej) – Konyhaszolgálat: tyúk, liba. – Vetés hiányában tized helyett keresztyénpénz, sarlópénz. – Pázsitpénz. Közös nyilasok. Tyúkpénz (Matocs). – Sessiók nincsenek elválasztva a földesúri szántóktól. – Földesúri rév (Matocs). – Mesterembeek censusa: kovács fejszét, szűcs kesztyűt, cipész sarut, csizmadia sólyát (csizmát). "Unum par soccorum ex corio" mesterek igás-robotja. – Földesúri allódiális szántók (Szaniszló), szőlők (Misztótfalu, Apa). – Bor tized. Decima-bor szállítása. – Földesúri vám (Majtény). – Füstpénz.
A fiskus kezelésében lévő ecsedi uradalom.
(Szatmár m.): Etsed mezőváros – Kis Etsed deserta – Fabianhaza deserta – Szentmárton deserta – Matocs – Geberjén – Portsalma – Tunyog deserta – Beorvej – Kálmánd – Vállai – Mérk – Szoldobál Terem deserta – Szalka – Jármi – Maitén – Teöke-Terebes deserta – Gilvacz deserta – Tagy deserta – Dob – Kisfalud – Király-Darots – Szent Miklos – Gyeongy – Nyiregyháza – Nyiradony – Radvány praedium – Nyirbátor mezőváros – Gyulai – Pócs – Szaniszló – Misztótfalu mezőváros – Busák – Nagy-Sikárló – Kis-Sikárló – Apa

Tartalomgazda