HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 015.

Dátum 1672
Jelleg

122 old. magyar, egyszerű másolat, töredék.

Szöveg

"Urbarium", melyet Szilágy György készített. (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás, erdő.)
1. Azoknak a nevei, akik semmiféle szolgálatot nem teljesítenek a várhoz. – 2. Telepesek név szerint, 1–1 sessióval, összesen 153, de legtöbbjük más helységben lakik. – 3. Puszták név szerint: 4.
Kis Eched:
Telepesek név szerint, összesen 22. Telek. Fiúk. – Lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók, méhek. – Puszták név szerint: 27. – Censust nem fizetnek, mivel a vár tövében laknak. – Vetésekből és méhrajokból tizedet adnak a várhoz. Disznókból pázsit-tized jár. – Minden csikászó ember 1–1 veder csikkal tartozik. – Szántással és vetéssel tartoznak azóta, hogy az általuk művelt szőlők és veteményes kertek elpusztultak.
Fábiánháza:
Telepesek név szerint mint előbb, számuk 29. Puszták név szerint 6. – Szent Mihály adója 5 frt, Szent György adója 5 frt. – Vágó marhát más faluval együtt adnak. – Lenmagot közösen fél köblöt. – Tized a vetésekből és méhrajokból. Akinek nincs vetése, füst- vagy keresztyén pénzt fizet 9 denárt. – Disznókból pázsit-tized, ahol van makkos erdő, makk-tized járja. – Káposztából minden gazda 125 főt ad. – Nyilas rét után 1 öl széna. – Malom 1. – Szolgálatuk: minden harmadik héten a várhoz dolgoznak. Szántani-vetni nem igen küldik őket, helyette fahordás kötelező. Ajándékot semmifélét nem adnak.
Zent Márton:
Telepesek név szerint, mint előbb, összesen 32, köztük: 1 pallér, 3 szabados. – Puszták név szerint, összesen 23. – Két rész szerint fizetnek: Kis-Szer és Nagy-Szer. Szent György és Szent Mihály adója címén a kis-szeriek közül minden marhás ember 1–1 forintot ad, gyalogszeresek és özvegek 50 dénárt, a darabontok semmit. – A nagy-szeriek évenként 3 forintot adnak a várhoz. – Vágó marhát a kis-szeriek nem adnak, a nagy-szeriek a kálmándiakkal együtt 1. – Káposztát a kis-szeriek egyenként 100 fejet adnak, a nagy-szeriek egyenként 125 fejet. – Len-magot a kis-szeriek nem adnak, a nagy-szeriek 1 köblöt. – Vajat a kis-szeriek nem adnak, a nagy-szerieknél minden tehenes gazda 1–1 meszely vajat ad. – Tizedet a termés után, úgyszintén a méhekből és a bárányokból mindkét Szer ad. Disznók után makk-tized kötelező. – Szántóföld a földesúr számára itt nincsen. Nyilas rét után 1 öl széna a várhoz. – Erdeje tilalmas, de udvarbíró adhat engedélyt épületfára. – Van csikászó víz. A csikászók 1–1 veder csikkal tartoznak. – Ajánékot a kis-szeriek nem adnak, a nagy-szeriekből minden jobbágy és gyalogszeres 1–1 tyúkot ad, közösen pedig 3 libát adnak.
Matocz:
Telepesek név szerint, összesen 124, de több köztük a fél- és negyed-telkes. A telepesek közt: bujdosó, halász, zsellér, talpas. – Puszták név szerint, összesen 21. – Szent György és Szent Mihály adója 16 frt. – Vágó marha a várhoz 1. – Szűrt évenként két véget (petia) adnak a várhoz. – Vetésekből, bárányokból és méhekből is tized. Akinek nincs vetése, füst- vagy keresztyén pénzt ad: 9 denárt. Disznókból pázsit vagy makk tized. – Szántóföld a földesúr részére nincsen. – Erdő sincsen. – Rév van a Szamoson; a jövedelem 2/3 része a váré, 1/3 része a révészeké. – Malom; jövedelem 2/3 a várhoz, 1/3 a molnároké. A várhoz tartozó összes juhok után a gyapjút ők tartoznak megfonni és megszőni, megkartolni és szűr formájában a várhoz beszolgáltatni. A malomhoz a gátcsinálás és különféle famunkák az ő kötelességük. A malom termelését ők tartoznak a várba szállítani. A Szamoson lévő hidat ők tartoznak megcsináltatni, a hozzá szükséges fát meghordani és megfaragni. Semmi ünnepi ajándékkal nem tartoznak. Akinek vetése van, 1–1 tyúkkal vagy 9 pénzzel tartozik.
Geberjen:
Telepesek név szerint, összesen 16. – Szent György és Szent Mihály adóját nem fizetik. – Ajándék: minden házas ember karácsonyra ad 1–1 tyúkot. – Őszi és tavaszi vetés után tized; méhekből és bárányokból is. – Sarló-pénzt fizetnek 6 denárt; füstpénzt 9 denárt. – Majorsági méheket is tartanak. – Malom a Szamoson; jövedelem 2/3 része a várhoz, 1/3 a molnároké.
Porczalma:
Telepesek név szerint; összesen 17. Puszták név szerint: 32. – Szent György és Szent Mihály adója 6 frt. – Adnak közösen 20 kősót, 6 icce vajat, 6 icce olajat. – Tyúkot, libát a konyhára akkor adnak, amikor kívántatik. – Őszi és tavaszi vetésből, méhekből, bárányokból tized. – Füst pénz 9 denár, sarló pénz 6 denár. – Disznókból pázsit-tized.
Börvei:
Telepesek név szerint, összesen 64, köztük: szabados, rebellis tisztartó, bitangoló. – Puszták név szerint, 23. – Szent György és Szent Mihály adója 36 frt. – Vágó marha a várhoz 1. – Len-magot adnak közösen köblöt. – Vajat minden tehenes 1 iccét. – Tized a vetésekből, méhekből és bárányokból. Disznókból pázsit- vagy makk-tized. Akinek nincs vetése, füst-pénz címén 9 denárt. – Szántók 3 calcatura, egyenként 200 köbölre elegendők. – Erdő tilalmas, de engedély kapható épületfára. Élő erdejük 4 van. – Csikászó vizük: 1–1 veder csik. – Nyilas rét után 1 öl széna. – Majorház a hozzávaló csűrrel. Veteményes kert 1. – Servitia: Minden harmadik héten a földesúrnak dolgoznak. Ha messzebb vidékre rendelik őket, ketten összefognak. – A három sátoros ünnep mindegyikére 6–6 ludat és 12–12 tyúkot kötelesek adni.
Kalmand:
Telepesek név szerint, összesen 34, köztük: talpas, szökött. – Puszták név szerint, összesen 32. – Szent György és Szent Mihály adója 14 frt. – Vágó marhát a szentmártoniakkal együtt adnak. – Len-magot 3 szapuval adnak. – Minden tehenes 1–1 icce vajat és 1–1 resling túrót ad. – Őszi és tavaszi termésből tized a várhoz. A vetés nélküliek füstpénzt adnak, 9 denárt. – Bárány és méhraj-tized az úr számára. Disznókból pázsit vagy makk-tized. – Semmiféle erdejük nincs, fával a szomszédos falvaktól láttatnak el. – Csikászó vizük van: 1–1 veder csik. – Nyilas rét után 1 öl széna. – Szolgálnak a börvei majorhoz. – A három sátoros ünnep mindegyikére 3–3 ludat és 12–12 tyúkot adnak.
Wallay:
Telepesek név szerint, összesen 23, köztük: 3 szabados, 1 ács. – Puszták név szerint, összesen 29. – Szent György és Szent Mihály adója 12 frt. – Vágó marhát a merkiekkel együtt adnak. Borjút a merkiekkel együtt, vagy helyette 3 bárányt. – Lenmagot 1 köbölt adnak. Vajat 1–1 meszellyel és túrót 1–1 reslinggel. – Őszi és tavaszi vetésekből, bárányokból és méhekből tized. A vetés nélküliek füst vagy keresztyen pénzt fizetnek, 9 den. Disznókból pázsit vagy makk tized. – Nyilas rét után 1 öl széna a várhoz. – Káposztát személyenként 125 főt adnak. – Csikból 1–1 vederrel. – Szántók a várhoz 3 calcaturaban, összesen 411 kassai köbölre. – Tilalmas erdő kettő is van, engedéllyel épületfa. A falunak is van külön tilalmas erdeje. – Kaszáló rét 3 helyen. Veteményes kert vereshagymának. – A három sátoros ünnep mindegyikére 6–6 lúd és 12–12 tyúk.
Merk:
Telepesek név szerint, összesen 23. Puszták név szerint, összesen 20. – Szent György és Szent Mihály adója 12 frt. – Vágó marhát a wallayiakkal együtt adnak. Borjút a wallaiakkal együtt, vagy 3 bárányt. – Len-magot 1 köböllel adnak. – Tehenesek 1–1 meszely vajat és 1–1 resling túrót adnak. – Tized a vetésekből, méhekből és bárányokból. Akinek nincs vetése keresztyén- vagy füstpénzt fizet 9 den. Disznókból pázsit- vagy makktized. – Káposztát fejenként 125 főt adnak. – Nyilas rét után 1 öl széna. – A csikászók 1–1 veder csikkal szolgálnak. – Erdő tilalmas; engedély kapható épületfára. – A három sátoros ünnep mindegyikére 8–8 tyúkot, 4–4 libát adnak.
Zoldobal Terem:
Telepesek név szerint, összesen 26. Mind másutt laknak. Puszta név szerint, összesen 7.
Zalka:
Telepesek név szerint 3. Puszták név szerint 4. – Szent György és Szent Mihály adóját sohasem fizették. Ajándékot hasonlóképpen sohasem adtak. – Van egy udvarház; az is puszta.
Jarmi:
Csak egy félhelyes jobbágy van rajta.
Mayten:
Telepesek név szerint, összesen 83. Puszták név szerint, összesen 63. – Szent György és Szent Mihály adója 25 frt. – Vágó marhát egyet adnak. – Len-magot fél köböllel. Vajat 1 meszellyel, túrót 1 veslinggel. – Őszi és tavaszi vetésekből, méhekből és bárányokból tized. A vetés nélküliek füstpénzt adnak 9 denárt. Disznókból pázsit vagy makk tized. – Nyilas rét után 1 öl széna. – Szántók 3 calc, kb. 600 köböl búzára, urasági kaszáló rét 6 helyen. – Erdeje tilalmas. – Halászó hely a mayteni tó, de tilalmas. – Malom 2; jövedelmük 1/3 a molnároké. A két kovács gabonáját ingyen őrlik, mert a malomhoz dolgoznak. – Vám; jövedelme kb. 25 frt. – 1 nemesi curia a földesúr részére. Majorház. Csűrös kert. – Szántást-vetést, kaszálást, aratást stb. az itt való majorsághoz szoktak csinálni. – A három sátoros ünnepre mindegyikük 3–3 tyúkot ad.
Tőke Terebes:
Telepesek név szerint, 47, köztük: 6 "húsz napos", 1 szökevény. Puszták név szerint, 22. – Szent György és Szent Mihály adója 10 forint, két ízben fizetik. – Vágó marhát a gylvagyiakkal együtt adnak. Vajat együttesen 8 iccét. Kendermagot fél köböllel. – Tized a termésekből, bárányokból és méhekből, de az oláhok dézsmát nem adnak. Disznókból pázsit és makk tized. – Nyilas rét után 1 öl széna; az oláhok ezt sem adják. – Tilalmas erdő 2. – Terebesi halászó tó; tilalmas. – Szolgálatuk, mint a majtényiaké. – A három sátoros ünnepre magyar és oláh egyaránt tartozik egy-egy tyúkkal.
Ghilvagy:
Telepesek név szerint, 28, köztük: 6 "húsz napos". Puszták név szerint, összesen 25. – Szent György és Szent Mihály adója 10 frt, két ízben fizetik. – Vágó marhát a terebesiekkel együtt adnak. Vaj évenként közösen 10 icce. – Tizedet a vetésekből és a méhrajokból nem adnak, a bárányokból igen, de ezeket is 6–6 pénzen szokták megváltani. Disznókból is csak makktized jár. – Tilalmas erdő 1. – Nyilas rét után nem adnak öl szénát. – Szolgálataik mint Majtenban. – A három főünnepre egyenként 1–1 tyúkkal tartoznak.
Tagy:
Telepesek szám és név szerint, köztük 1 "húsz napos". Puszták név szerint 16. – Szent György és Szent Mihály adóját nem fizetik. – Tizedet adnak őszi és tavaszi vetésekből, méhekből és bárányokból. Disznókból makk tized. – Semminemű ajándékkal nem tartoznak. – Erdő nincs.
Dob:
Telepesek név szerint, 30. Köztük: 2 szabados, 1 malommester. Puszták név szerint 55. – Szent György és Szent Mihály adója 5 frt. – Vaj évenként együttesen 5 icce. Túró együttesen 5 vesling. – Vetésekből, méhekből, bárányokból tized. Sarlópénz 6 pénz. Füstpénzt nem adnak. Disznókból pázsit vagy makk tized. – Halászó víz a Homorod. – Tilalmas erdő 1. – Nyilas rét után 1 öl széna. – Ajándékképpen falujul adnak 11 tyúkot.
Kisfalud:
Telepesek név szerint, 9, köztük: 1 molnár, 2 "tizenkét napos". Puszták név szerint 36. – Szent György és Szent Mihály adóját nem fizetik. – Karácsonyi ajándékul 1–1 tyúkkal tartoznak.
Király Darócz:
Telepesek név szerint 17. Köztük: molnár, malommester, szabados, tizenkét napos. Puszták név szerint, 26. – Szent György és Szent Mihály adóját nem adják. – Karácsony tyúkja, amikor minden gazda 1–1 tyúkkal jön. – Malom jövedelem 2 része a földesúré, harmadik a molnároké. – Szántók a majorsághoz 3 calcaturaban. Majorsági rét 2 van.
Nyiregyháza:
Telepesek név szerint, összesen 81. Mindegyik után odaírva, hogy milyen állásban, így: jobbágy 16, jobbágyasszony 1, tizenkét napos 12, szabados katona 49, katona felesége 1, kerülő 1, bíró 1. – Puszták név szerint 31. – Szent György és Szent Mihály adója 30 frt. – Vágó tehenet adnak 1. Tehenesek 1–1 meszely vajat és 1–1 vesling túrót adnak. – Lenmagot két és fél köblöt szolgáltatnak. – Tized a vetésekből. Akinek nincs vetése, füstpénz 9 denár. Sarlópénz 6 dénár. Méhekből és bárányokból is tized. Pázsit tizedet nem adnak. – A majorsági földekből annyit igényelhetnek, amennyit csak meg tudnak művelni. Éppígy a majorsági kaszálókból. – Majorház. Csűrös kert; ehhez való aklak. – Ünnepi ajándék közösen: 32 tyúk, 8 lúd.
Nyiradony:
Telepesek név szerint 12. Puszták név szerint 23. – Szent György és Szent Mihály adója 2 frt. – Vágó marhát adnak egyet. – Vetésekből, bárányokból és méhrajokból tized. Füst vagy keresztyén pénz 6 denár. Disznókból pázsit vagy makk tized. – Ajándékul minden külön kenyeres 1–1 tyúkot és 1–1 kenyeret ad.
Olah Felseő Czohol:
Telepesek név szerint 7. – Erdejük makkos erdő; tizedet adnak a disznók után.
Czog:
Telepesek név szerint 24. Puszták csak szám szerint: kb. 80. – A várhoz semmi adójuk nem volt, csak tyúkkal és tyukmonnyal tartoztak. – Szolgálatuk a várhoz minden harmadik hét. – Semmiféle tizedet nem fizetnek.
Magyar Csaholy:
Egy telepes név szerint. – Erdő makkoltatásra tized-fizetéssel.
Uj Némethy:
Telepest nem említ, csak három pusztát.
Nyirbátor:
Telepesek név szerint, összesen 158. Mindegyik után odaírva, hogy micsoda, így: varga mester, mészáros, jobbágy, szabados katona, notarius, csizmadia, ács mester, özvegy asszony, szabó mester, nemes ember, csordapásztor, czigány, exempta. Mesterséggel szolgál. – Puszták név szerint 83. – Censust soha nem fizettek a várhoz. – Tavaszi és őszi vetésből tized, de a mesteremberek ezt így rótták le: kovács adott egy fejszét vagy 50 pénzt, szűcs adott 1 pár kesztyűt vagy 18 pénzt, varga adott 1 pár cipellőt vagy 29 dénárt, csizmadia adott 1 kapcát vagy 39 dénárt. Semmiféle más tizedet nem adtak, csak a makkos erdő után makk-tized. – Szántók a majorhoz 3 calcaturaban; 12 helyen bérbe adva tized fejében. Kaszáló rét a majorsághoz 3. – Tilalmas erdő és külön városi erdő. – Lugas kert, ahol 60 köböl bor is megtermett. – Szőlőhegyük, melyről nem szoktak tizedet adni. – Vásárvám a privilegium alapján nincsen. – Karácsonyi ajándék közösen 150 tyúk, 200 tyukmony.
Gyulay:
Telepesek név szerint 20, köztük: béres, pallér, szökevény. Puszták név szerint 21. – Szent György és Szent Mihály adóját így fizették: minden jó ekés ember 75–75 pénzt, minden 4 ökröt gazda 50–50 pénzt, minden 2 ökrös gazda 25–25 pénzt, minden tehenes ember 1–1 meszely vajat, minden gazda ember 1–1 tyúkot és 1–1 ludat. – Személyenkét 100 fő káposztát adnak. – Vágó marhát a pocsiakkal együtt egyet. – Őszi és tavaszi vetésekből, bárányokból és méhekből tized. Füstpénz 9 denár. Sarlópénz 6 denár. Tyúkpénz 9 denár. Disznókból pázsit vagy makk tized. – Majorsági szántók 3 calcaturában, kb. 500 köbölre. Majorsági kaszáló rét 1. Erdeje tilalmas.
Pocs:
Telepesek név szerint 33. Puszta nincs jelezve. – Szent György és Szent Mihály adóját nem fizették. – Vágó marhát más faluval együtt adnak. – Őszi és tavaszi vetésekből, bárányokból és méhekből tizedet adtak. Füstpénz 9 dénár, sarlópénz 6 denár. Akit búzából dézsmáltak, tartozik tyúkpénzzel, 9 denár. Disznókból pázsit tized. – Erdeje tilalmas. – Malom 1 kőre.
Szaniszló:
Telepesek név szerint 48. Közülük az egyik tizenkét napos. Puszták csak szám szerint: 56. – Szent György és Szent Mihály adója 24 frt. – Vágó marhát egyet adnak. – Őszi és tavaszi vetésekből, bárányokból és méhekből tized. Füstpénz 9 dénár. Sarlópénz 6 dénár. Disznókból pázsit tized. – Majorsági szántók 3 calcaturaban. Majorsági kaszáló rét 2. – Erdeje tilalmas. – Ajándék: karácsonyra minden gazda 1–1 tyúkkal tartozik.
Miztothfalu:
Telepesek név szerint 146. Köztük: pallér, török rabja volt. Puszták név szerint 45. – Szent György és Szent Mihály adója 32 frt, ezt borban hajtják be rajtuk. Jó terméskor iczéje 1–1 pénz, gyengébb terméskor másfél, két pénzzel számítva. – Szántóföld nincsen, tehét vetéstized sem. – Szőlőhegyük van, melyről először a tizedet hajtják be rajtuk; 100 köböl után 10 köböl, melyet anglit bornak neveznek. A várhoz viszont foglalt bort adnak. A vidékiek is tizedet adnak itteni szőleik után. Szüretkor az udvarbírónak egy vágó marhát szoktak adni. – Majorsági szőlő 5 van, kb. 280 kapásra. – Makkos erdő után tized. – Urasági malom 1, a molnár harmados benne. – Magánosoknak is van itt malmuk; azokból semmi jövedelem nem jár a várhoz. A szőlő-munka teljesen az ő kötelességük. A hordókat a vár adja, megkötésük azonban őket terheli. A majorsági szőlőben lévő vinczelléreket a malom jövedelméből fizetik: 10–10 forint és 4 köböl búza. A négy szőlőpásztor is kap fizetést: 3–3 frt és két köböl búza. – Semmiféle ajándékot nem anak.
Busak:
Telepesek név szerint, számuk 19, de ezek közül 12 elment vagy deficialt. Puszták száma 8. – Szent Márton adója 2 frt, melyért bort adnak, mint a mizthotfalusiak. – Szőlőhegyük közös a myzthotfalusiakkal, akikkel együtt adnak tizedet és foglaló bort is. – Vizi malom magánember építése és saját telkén. – Ők is szőlőmunkával szolgálnak. – Semmiféle ajándékot nem adnak.
Bartfalva:
Telepesek név szerint 2. Puszták név szerint 2.
Nagy Sikarló:
Telepesek név szerint 35. Köztük 1 török rabja. Puszta név szerint.
Kis Sikarló:
Telepesek név szerint 13. – Majorsághoz szolgálnak.
Appa:
Telepesek név szerint 68. 19-nél odaírva: pázsit-hely. Az egyiknél jelezve: török vágta le. – Szent Márton adója 33 frt: egész telektől 1–1 frt, fél telektől 50 pénz. Ezeket borban adják, összesen 100 köböl bort. – Őszi és tavaszi vetésekből tized. Füstpénzt fizetnek 9 denárt. Sarlópénzt fizetnek 6 denárt. – Szőlőhegyük után mind a telepesek, mind az idegenek tizedet fizetnek. Foglalt bor jár mindnyájuk részéről. Szüretkor és bordézsmáláskor a tisztek ételéről és italáról ők tartoznak gondoskodni. Szolgálatuk a szőlőművelés. A hordókat ők kötik és szállítják a szükséges helyre. – Majorsági szőlő 9 van. – Bárányokból, méhekből tized. Disznókból pázsit tized. A pázsithellyel bírók 3–3 pénzt. – Ajándék: 3–3 tyúk vagy helyettük 27 pénz, az egész falu 1 vágó marhát ad.
A birtokok, városok, puszták elsorolása, mindegyiknél jelezve: Officiolatusok vagy szabadok, marhás jobbágyok, gyalogszeresek, özvegyek, zsellérek, mesteremberek. Szent György és Szent Mihály adója. Vágó marha, lúd, tyúk, len-mag köböl. Puszták.
Tasnad: Telepesek név szerint, 26, ezek közt tizenkét napos 12, kerülő. Puszták száma több, mint 100, kb. 127. – Censust nem fizetnek, hanem helyette, mikor az urak odaszállnak, vagy lakodalomra vagy torra mennek, tyúkot meg tyukmonyat szednek rajtuk. – Őszi és tavaszi vetésekből, bárányokból és méhekből tized. Pázsittizedet nem adnak. – Majorsági szántók 3 calcaturaban. Majorsági szőlők 200 ember kapálásához alkalmasak. – Halastó.
Báthori Zsófia javai. Ecsed vár uradalma. (Szatmár, Szabolcs m.) Urbarium seu Connumeratio colonorum ad arcem Ecsed pertinentium.
Eched város – Kis Eched – Fábiánháza – Zent Márton – Matocz
Régebben Ecsedhez tartoztak még ezek is: Penyge – Nagy Szekeres – Géberjén – Náprád – Gyarmath
Nagy Aar – Geberjen – Porczalma (portio) – Puszta: Tunyog
Processus Börvei. A börvei majorsághoz való falvak: Börvei (egész) – Kalmand (portio) – Wallay (egész) – Merk (egész) – Zoldobal Terem – Zalka (portio) – Jarmi (portio)
Processus Mayten. Mayten (egész) – Tőke Terebes (egész) – Ghilvagy (egész) – Tagy (egész) – Dob (egész) – Kisfalud (egész) – Király Darócz (portio)
Processus Nyiregyháza. Nyiregyháza (portio media) – Nyiradony (portio) – Oláh Felseo Czohol – Czog (portio) – Magyar Csaholy (portio) – Uj Némethy (portio) – Praedium Radwan
Processus Nyirbátor. Nyirbátor város – Gyulay (portio) – Pocs (portio) – Szaniszló (egész)
Processus Miztothfalu. Miztothfalu város – Busak (portio) – Bartfalva (portio) – Nagy Sikarló – Kis Sikarló – Appa (portio)
Extractus Locorum.
A) Processus arcis: Ecsed oppidum – Kis Ecsed possessio – Fábiánháza possessio – Zenthmárton integra – Matocz media – Geberyen media – Porczalma media
B) Processus Börvey: Börvey integra – Kálmánd media – Wallay integra – Merk integra – Zoldobál Terem – Szalka portio – Jánosi portio
C) Processus Mayten: Mayten integra – Tőke-Terebes integra – Gilwacz integra – Tagy integra – Dob integra – Kisfalu integra – Kiraly Darocz integra
D) Processus Nyiregyháza: Nyiregyhaza media – Nyiradony portio – Radvany praedium
E) Processus Nyirbátor: Gyulay media – Pócs media – Szaniszló integra
F) Processus Myzthotfalu: Myzthotfalu oppidum – Busák integra – Bántfalva portio – Nagy Sikarló portio – Kis Sikarló portio – Appa media
Processus Tasnad, Tasnad oppidum (Erdély)

Tartalomgazda