HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 012.

Dátum 1641. január 10.
Jelleg

26 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Urbarium" (subditusok név szerint, fiaik, állataik.)
Börvey:
Telepesek név szerint. Fiúk. – Lovak, ökrök. – Többen együtt laknak vagy egy kenyéren élnek. A telepesek között: csikász, kádár, szabados, molnár, cséplő-vajda.
Kalmand:
Telepesek név szerint, köztük ács, szabados, pallér.
Vallay:
Telepesek név szerint, köztük: ács, cséplő-vajda, erdőkerülő, szabados, zsellér, darabont.
Merk:
Telepesek név szerint, köztük: szabados, kerülő, ács.
Szent Márton:
Telepesek név szerint, köztük: darabant, ács, katona, szabados.
Fábiánháza:
Telepesek név szerint, köztük: katona, erdőkerülő, várbeli tizedes, pallér, darabant, béres, malommester, ménes-pásztor, béresek gazdája, gróf úr kocsisa, kisbíró. (Ezeket a végén szám szerint össze is foglalja.)
Gylvancz:
Telepesek név szerint, köztük: katona, halász, hites kerülő, darabant, egyházfiu, kisbíró, disznó pásztor, juhász.
Tagy:
Telepesek név szerint, köztük: drabant, katona, kocsi, szőcs, porkoláb uram szolgája.
Maythen:
Telepesek név szerint, köztük: béres, kerülő, katona, pallér, ács, csűrbíró, szabados, kertész.
Therebes:
Telepesek név szerint, köztük: katona, kerülő, darabont, molnár, ács, puskás.
Maythen:
Telepesek név szerint, köztük: kerülő, pallér, ács, molnár, disznó-pásztor, egyházfiú, katona.
Szent Miklós:
Telepesek név szerint, köztük: kisbíró, ács, katona, drabant.
Rákóczi-javak. Ecsed várának tartozékai.
(Szatmár m.): Börvey – Kalmand – Vállaj – Merk – Szent Márton – Fábiánháza – Gylvacz – Tagy – Második rendben szolgáló jobbágyok Maythen – Therebes – Harmadik rendben szolgáló jobbágyok Maythen – Harmadrendbeli jobbágyok Szent Miklós

Tartalomgazda