HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 004.

Dátum 1613. december 24., Ecsed
Jelleg

14 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Urbarium" (telkek száma, puszta telek, igásállatok, úrbéres szolgáltatás, erdő, szántó és kaszáló, kertek, kúia és postfunduáliái.)
Kis Echied:
Egész telek 37, csak szám szerint. Deserta 3. – Igás ökrök száma 40, lovak száma 6. – Censust nem fizetnek. – Tizedet adnak a termésből, méhekből, disznókból. – Minden telepes ad 2 veder csikot (chykones). – Szőlőskert: hozadéka fél gönczi hordó bor. Veteményes kert káposzta, hagyma termesztéséhez. – Bírság-pénzek magasak; az officialisé.
Fabianháza:
Egész telkes jobbágy 32 (név nincs). – Ökrök száma 115. – Szent György censusa 2 frt 50 dénár. Szent Mihály censusa 2 frt 50 dénár. – A zaldobagyiakkal együtt 1 tehenet. Len-magot évenként fél köblöt. – Makkos erdeje, bár 1000 sertésre alkalmas, tilalmas. – Halastó; azon egy malom. – Kaszálót mindegyik telepes nyíl szerint kap, mely után egy öl szénát tartozik adni.
Beörvey:
Egész telek 56 (név nincs). Deserta 32. – Ökrök száma 154, lovask száma 26. – Szent György adója 18 frt, Szent Mihály adója 18 frt. – Tized a vetésekből, méhekből, disznókból. Egy levágásra alkalmas tehenet adnak. Len magot 1 köblöt. – Szántói 3 calc. Erdeje a vár szükségére szolgál. – Minden telepes 2 akó csikot ad: wlgo Ako-Chyk. – Karácsonyi, húsvéti és pünkösd-i ünnepekre 6–6 libát adnak, húsvétkor azonfelül egy borjút. Akinek tejelő tehene van, 1 icce vajat ad.
Merk:
Egész telkes jobbágy 32 (név nincs). Deserta 10. – Ökrök száma 123, lovak száma 7. – Szent György censusa 6 frt, Szent Mihály censusa 6 frt. – Tized terményekből, méhekből, bárányokból, disznókból. – A Walla-iakkal együtt 1 tehenet. Len-magból 1 köblöt. Tejelő tehénnel bírók 1 icce vajat. Húsvétkor 1 borjút. Csikból 1 akót. Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 12 libát. Káposztából mindegyik telepes 125 fejet. – Rétje 8 öl szénát ad. Erdeje a várhoz szolgál.
Zenth Márton:
Egész telkes jobbágy 38. Deserta 15. – Ökrök száma 137, lovak száma 6. – A falu két részből áll: Kis-Szer és Nagy-Szer, szolgáltatásuk más és más. – Kis-Szeren Szent Mihály censusa 1 frt, Szent György censusát nem fizetik. Nagy-Szeren mindegyik censusa 1,50 frt. – Kis-Szeren mindenből kilencedet és tizedet adnak, Nagy-Szeren csak tizedet adnak. – Nagy-Szer Kálmánddal együtt egy tehenet, Kis-Szer semmit. – Lenmagból 1/4 köböl. – Karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor 3–3 liba és azonfelül összesen 3 icce vaj. – Kis-Szer a nyilas kaszálóért 1 öl szénát ad. – Csikot mindkét Szeren 1–1 akót. – Káposztából a kis-szeriek 100 fejet, a nagy-szeriek 125 fejet adnak egyenként. – Erdeje tilalmas, a várhoz tartozik.
Vallay:
Egész telkes jobbágy 40, deserta 17. – Ökrök száma 207, lovak száma 8. – Szent György adója 6 frt, Szent Mihály adója 6 frt. – Lenmag 1 köböl. – Tizedet adnak a terményekből, bárányokból, disznókból és méhekből. – Csikokból egy akót. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 6 liba és 10 tyúk. – Tehénnel rendelkezők 1 icce vajat. – Káposztából 125 fej. – Szántói, rétjei és erdeje a várhoz tartoznak.
Zoldobagy Therem:
Egész telkes jobbágy 23, deserta 13. – Ökrök száma 88. – Szent György censusa 3,50 frt, Szent Mihály censusa 3,50 frt. – Tized mint előbb. – Tehén Fábiánházával együtt. – Lenmag 1 köböl. – Karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ajándék: 6 tyúk és 3 liba. – Tojást a szükséglet szerint adnak. – Tehénnel bírók 1 icce vajat és egy tehénsajtot. – Káposztából 120 fej.
Bathor oppidum:
Censust nem fizetnek, ellenben adnak 2 tehenet, 150 tyúkot, 200 tojást. – Dolgoznak az allódiumhoz. – Tizedet az echedi lelkipásztoroknak fizetnek. – Allódium. Nemesi curia deserta. – Veteményes kert: hagymának stb. Füvészkert. Szőlőskert. Szilvás kert. – Az allódiumhoz tartozó szántók 3 calc.
Matochy:
Egész telkes gazda 97. – Ökör 51, ló 34. – Szent György adója 8 frt, Szent Mihály adója 8 frt. – Szürke posztót adnak évenként 8 peciát. – Tehenet adnak évenként egyet. – Ajándékul libát és tyúkot (szám nincs jelezve). – Tized, mint másutt. – Két malom; a várhoz tartoznak, gátjait a felubeliek építik és tartják fenn. – A gyapjút kötelesek feldolgozni.
Kalmand:
Egész telkes 51. Puszta 50. – Ökör 124, ló 40. – Szent György adója 10 frt. Szent Mihály adója 10 frt. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 3–3 liba, 2–2 tyúk. – Tehent a szentmártoniakkal együtt. – A tehenes gazdák 1–1 icce vajat és 1–1 sajtot adnak. – Lenmag 2 köböl. – Csik 1 veder. – Tized, mint másutt. – Évenként 1 borjú.
Nyiregyhaza:
Egész telkes 97. – Ökör 173, ló 115. – Szent György adója 15 frt, Szent Mihály adója 15 frt. – Ajándék a három fő-ünnepre liba és tyúk. – 1 tehenet adnak. – Tehenes gazdák 1–1 icce vaj, 1–1 sajt. – Lenmag két és fél köböl. – Tized, mint előbb. – Szántók és rétek az allódiumhoz tartoznak, de a várnagy rendelkezik felettük.
Maythen:
Egész telkes 67. – Ökör és ló együtt 167. – Szent György adója 6,50 frt, Szent Mihály adója 6,50 frt. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor mindegyik jobbágy 1–1 tyúkot ad. – Közösen adnak 1 tehenet. – Lenmag másfél köböl. – Vám, de jövedelme a királyé. – Allódiuma puszta.
Tagy:
Egész telkes 21. – Ökör és ló együtt 32. – Censust nem fizetnek. – Nemesi curia puszta. – Erdeje tilalmas.
Ecsed vára és tartozékai. (Báthori javak).
(Szatmár, Szabolcs m.): Urbarium arcis Echied: Kis Echied – Fabianháza – Beörvey – Merk – Zent Márton – Vallay – Zoldobagy Therem – Oppidum Bathor – Matochy – Kalmand – Nyireghaza – Maytthen – Tagy

Tartalomgazda