HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 044 / d.

Dátum 1677. június 17.
Jelleg

1. 21 old. latin, ered.
2. "Beschreibung der Einkhomben", a fenti német változata.
3. 1677. július 31. Urbarium.

Szöveg

"Extractus Universorum Proventuum", melyet Dugonicz György készített 1671–1675 évek adatai alapján. (Összeírás: bevétel tételesen: úrbéres, allódiális, vám, rév, halászat.)
Bevételek, jövedelmek: készpénz censusokból, csikászatból, halászatból, rákászatból, hansági erdőkből, hansági mocsarakból és nádasokból; sertéstizedekből, pázsittizedekből, báránytizedekből, méhtizedekből; bírságokból, sófőzésből, vámokból; földesúri bortermésből, bormérésekből, bortizedekből, hegyvámokból; földesúri allódialis földek gabonaterméséből: kétszeres, árpa, zab, tönköly, rozs; terménytizedekből, elkobzott és lefoglalt terményekből és árukból, jövedelem a malmokból, irtásföldek és deserták után; ajándékokból: kappan, tyúk, liba, vaj, sajt, tojás, őz, hízott tehén, ártány; földesúri allódialis gazdaságok állatállományából eladás és szaporodás révén: borjak, csikók, pulykák, libák, csirkék, kacsák, malacok; vaj és sajt termelésből; révjövedelmek.
Nádasdi-féle fiskális javak. (Sopron m.) Kapuvári uradalom jövedelemkimutatása.

Tartalomgazda