HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 044 / c.

Dátum 1669–1671
Jelleg

60 old. német, egyszerű másolat.

Szöveg

"Beschreibung der Einkhomben…" (Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik, majorság: gabona, juhászat, erdő, hegyvám, halászat.)
Lakosok név szerint. Jobbágysessiók, zsellérsessiók. Sessiók összesen. Katonák sessiói, szabadosok, plébánosok sessiói. – Census: készpénz, tyúk, kappan, lúd, túró, vaj, tojás. – Készpénz megváltások: a vár élelmezéséhez vágó magháért, őzért "Száraz csap pénzért". Mentesség "kolduloságh" miatt. – "Hely-pénz" sessió-pénz (Bogyoszló). – Kövér vágótehénért készpénz (Bogyoszló). – Húsvéti ajándék csirke (Bogyoszló). – Hanságon lévő tavak árendái (Barbacz, Beő Sarkany). – Lakosság összeírás utcák szerint. (Szill mezőváros). – Mesteremberek: csizmadia, borbély, lakatgyártó, takács, gerencsér. – Házbérek (Szerdahely mezőváros). – Mikor makk nem terem, kövér ártányért készpénz. – Irtáspénz. – Plébánia szabad telken (Söjtör). – Sok helyen élelmiszerszolgáltatás megváltása készpénzzel. – 3 éves mentesség (Vittnyéd). – Ebéd halért készpénz. – "Tjékény" rákszolgáltatás minden sessio után. – Malmok jövedelme: rozs, búza, árpa. – Összesítő jövedelemkimutatás az összes birtokról. – Földesúri jövedelem hegyvámból, földesúri szőlők hozama. Jövedelem terménytizedből: kétszeres, búza, árpa, rozs, zab. Földesúri gabonatermés (Kapuvár): kétszeres, búza, árpa, zab. Földesúri erdők, makkoltatás, Hansági erdők jövedelme. Földesúri juhászat (Kapuvár). Földesúri halastavak (Hanság). – Becslések.
Nádasdi-féle fiskális javak. Kapuvár tartozékai.
(Sopron m.): Pordany – Sz. Mihály – Bodonhely – Bogjozlo – Barbacz – Beő Sárkány – Szill mezőváros – Tata – Beled – Pápocz – Babot – Garta – Sz. Miklos mezőváros – Szerdahely – Söjtör – Endréd – Csapod – Vittnyéd – Hidász praedium – Geöbeös praedium – Sarrod – Tamassy, katonák lakják – Keczeld – Szergény

Tartalomgazda