HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 042 / f.

Dátum 1660. június 1.
Jelleg

33 old. magyar, eredeti, 2 pld.

Szöveg

"Inventarium" (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, szolgálatuk, irtás, szőlők, majorság, állatok, vám és halászat, utasítások az oficiális részére.)
Lakosok név szerint. Sessiók. Fiúgyermekek. – Állatállomány. – Jobbágyok, zsellérek, szabadok, exemptek, inscriptionalisták, nemesek. Paróchiák. – A sessiókhoz tartozó szántók, rétek, kaszálók, halászó vizek. – Jobbágy census: tyúk, kappan, liba, őz (közösen), túró, vaj, tojás, hízott tehén (közösen). – A zsellércensus csak mértékben tér el. – Makk után huszad, ha nincs makk közösen 2 kövér ártány. – Földesúri lakadalmakra kívánság szerinti ajándék. – Irtásföldek után tized és készpénz v. köböl. Deserták használata után tized és készpénz. – Szőlő után tized, hegyvám. – Minden tavasziból és ősziből tized. – Méh, juh és kecske után tized. – Robot előírás szerint. – Irtásföldek használói név szerint felsorolva. A felsorolásban nagyon sok helynév. – Közös "vellal" rétek. – Földesúri majorságok (Söyter, Pordan), szántók, vetések, kaszálók, erdők, halászóvizek (Hanság). A halászóvizek árendásai. Névszerint az árendák összege. – Szabad irtások. – Robot megváltás készpénzzel (Szil). Robotmentesség (Beled), igásrobot aló, gyalogrobot meghatároott időben. – Földesúri vámjövedelem, vámtarifák (Bodonhely, Ketzel). – Csikászat, halászat, rákászat (Wittnyéd). Csikföldek utáni adózás (Hidasz). – Várszolgálat (Bogyoszló, Gőbös). Katonaszolgálat (Tamási). – Hány eke áll rendelkezésre a falvakban a földesúri földek megművelésére? Hágy saját ekével dolgoznak a majorságok? Béres ekék. – Az egyes falvak eső szántóterület holdakban. – Gazdasági utasítások az officialisok számára: szántás, trágyázás, boronálás, dézsmaszedés ügyében. – Földesúri gulyák (Pordany major).
Nádasdi-féle javak. Kapuvár tartozékai.
(Sopron, Moson m.): Szent Miklos – Szerdahel – Suyter – Endred – Barbácz – Csapod – Szyll – Tátta – Beled – Szent Mihál – Bodonhel – Vittnyéd – Szergeny – Sarrod – Baboth – Hidasz praedium – Kapuvár – Pordány – Bogyoszló – Thamásy – Geőbős – Köczel – Papocz – Bu Sárkány
A szentmiklósi erdők használatáért bért fizetnek: Sarrod – Szeplak – Musay – Rőjtek – Csermelhaza – Agyagos

Tartalomgazda