HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 042 / e.

Dátum 1639. február 12.
Jelleg

156 eredeti számozású old. magyar, eredeti bőrkötésben.

Szöveg

"Urbarium" (subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, irtásföldek, majorság, jobbágyság panaszai.)
A házak összeírása. Régi és jelenlegi tulajdonosok, használók. – A házakhoz tartozó szántók, kaszálók "6 kasza allya". – Állatállomány. – Jobbágyok, zsellérek, "lakonesek", időszakosan exemptek, mestersége űzők. – Sessiók. – Nemesek. – Parókiák. – Jobbágy census: tyúk, kappan, lúd, rák, csik, hal, túró, vaj. – Zsellércensus csak mennyiségben különböző. – Közösen "welallul" hízott sertén és tehén. – Makk után huszad, makk hiányában 2 kövér ártány. – Irtásföldek után tized és köböl. Deserták után tized és készpénz vagy köböl. tized minden ősziből és tavasziból. – Bárány, méh, kecske után tized. – Szőlő után tized. – Hegyvám. – Földesúri szőlők művelése robotban. Robot meghatározott időben, igás és gyalog robot. Sessio nélküliek robotja. – Földesúri malmok jövedelme. Földesúri vásárjövedelmek. – Erdőhasználatért készpénz. – Szabad földek. Templomföldek. – Földesúri menyegzőkor megkívánt ajándék szolgáltatás. – Egyházi tizedek. – Robot megváltás készpénzért (Szil). Várszolgálat robotban (Szil). Földesúri szántók művelése robotban (Szil). – Jobbágysérelme (Szil). – Katonaszolgálat robotban "a helesek mind katonául szolgálnak, az sellérek penig haiduk lévén gyalogul az miben kivántatik" (Tamási). – Földesúri majorságok (Söjtör, Pordan, Bogyoszló), veteményes, gyümölcsös kertek. Szántók, vetések, kaszálók, kenderföldek. – Marha és juh legelők. – Földesúri alkalmazottak járandóságai: ispán, majoros, kertész, pásztorok. Szűr, szoknya, lábbeli, bocskor, föveg, készpénz, természetbeniek. – Földesúri halászóvizek árendái (Hanság). – Vámtarifa, révdíjak (Beled, Ketzel). – Jobbágypanaszok a falu terjeszkedése érdekében (Bogyoszló). – Egyezkedés új telepesekkel 1645-ből (külön lapon). – Közös "velal" rétek.
Nádasdi-féle javak. Kapu várának tartozéka.
(Sopron, Moson m.): Szerdahell – Szent Miklos mezőváros – Süjtőr – Endred – Barbach – Szill mezőváros – Tata praedium – Barbaháaz praedium – Beled – Szent Mihally – Bodonhell – Wittnid – Chapod – Szergen – Sarod – Babot – Hidas praedium – Ordo – Kapu mezőváros – Pordan – Bogyoszló – Tamási – Gőbös – Keczell – Papocz
Szomszédos falvak, amelyek az erdők használatáért bért fizetnek: Sarrod – Szeplak – Musay – Raitok – Csernelhaza – Agyagos

Tartalomgazda