HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 041.

Dátum 1559
Jelleg

35 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio et perlustratio", melyet Feygell Péter, Moré Gáspár és Selesy Márton készítettek. (Összeírás: subditusok névsora, úrbéres szolgáltatásaik.)
Városlakók privilégiumai (Gyula). Mentesség minden census és szolgáltatás alól. – Várföldek, rétek, malmok, vám. – A lakosok nyomora a török követelései miatt (Békés). – Census készpénz, egyházi tized, földesúrnak kilenced. – Malomjövedelem a váré. – Robot helyett várszolgálat. – Vám a váré. – Kisebb élelmiszer ajándékok szükséglet szerint a várnak. – Bíróválasztás idején: bor, tehén szolgáltatás és ajándék a várkapitánynak. – A városlakók nevei hiányoznak, a töröktől való félelem miatt nem lehetett összeírni őket. – A városok kivételével lakosok név szerint. Jobbágyok. Zsellérek. – 12 éves mentesség minden szolgálat alól (Remethehas). – Sertés-adó, az első 5 után 1 sertés, akármennyi is van, a többi után nem kell fizetni. Ha 5 sertésnél kevesebb van, a gazdának készpénzben kell fizetni a sertésadót. – Census: készpénz, tyúk, bárány, búzakenyér v. kalács, sódar. – Robot: fafuvar a várnak, faszén-égetés és szállítás, szénaszolgáltatás, várkertek művelése, kerékgyártó munka (Wadas), várszolgálat v. helyette készpénz megváltás. – Egyéb ajánék: közösen vágómarha, egy vagy több a lakosság száma szerint. – kilenced borból – Idegenek számára a jus montanum megváltása: készpénz, bor, zab. – Rendszeres halászat a vár számára (Wary). – Egyes helyeken engedmények bormérés, kocsmajog megváltás terén.
Gyula vára és tartozékai. Birtokosok: csanádi püspök, aradi káptalan, Varkocs Tamás, Jakschits Péter, Szegedvár, török birtokosok.
(Csanád m.): Gyula mezőváros – Békés mezőváros – Simánd mezőváros – Zenas – Banhegies – Vezzeo – Kondoros – Pywl – Epperyes – Bankutha – Gywr – Beryn – Fewenyes – Lekeshaza – Remethehas – Alabian – Dechyew – Dether – Mest – Wary – Wadas – Pisky – Moricz Herczog – Sanua – Alsodobos – Felsewdobos – Samollyozin
Csanádi püspök birtokai: Pabar – Maymoky – Zechey – Schieyto – Syon – Pesk
Aradi káptalan birtoka: Kwrthafeyereghaz – Papolyfejeregház – Szek
Varkocs Tamás birtoka: Mako – Fyrgett
Kunszállások: Echet – Baboska – Homokzalasa – Mesterzalasa – Telekzalasa – Kunszentmarton
Jakschits Péter birtokai: Czimorkany – Mezehedyes – Gingitth – Sombathel – Kevest – Bozos – Rethkerth – Bassarak
Török megszállás alatt: Keregeghaz – Kyzechin – Nagzechin – Wynga – Nagfalu – Teleck – Sixo
Szegedvár tartozékai: Tapa – Kyssieneo – Karafalwa

Tartalomgazda