HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 039.

Dátum 1715. január 21.
Jelleg

22 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Status seu Relatio" (Összeírás: gazdasági épületek, allódiális szántó, vetés, állatok, úrbéres szolgáltatás.)
Helyi erdők, makkoltatás. Hegyi legelők, szénahozam. – Irtások után helyenként nincs semmi szolgáltatás, néhol pedig kilenced. – Hegyi szántók silány terméshozammal. – Gyenge termésű szőlők. – Gesztenyefák a vár közelében. – Komlótermés, serfőzés. Szőlők után bor és zabszolgáltatás, néhol kappan is. – Jobbágyok, zsellérek, subinquilinusok, deserták. – Robot meghatározott napokon, gyalog és igás. – Deserták után harmad, negyed, helyenként ötöd. Deserták a földesúrnak lefoglalva. – Tized a terményekből v. készpénz (Mankócz). – Kilenced borból, bárányból. – Tized sertésből. – Építkezéshez fakivágás (Szent Marton). Cserfaerdők (Gődör). – Városlakók censusa és robotja helyett készpénz (Maroth). – Köleshántoló (Komjáthi). – Halászatból harmad rész, Komjáthi. – Census: készpénz, zab, vaj, liba, kacsa, tyúk, tojás, őz, borjú, nyúl, hal, rák. Aszalt szilva. – Földesúri és tiszttartói túlkapások (Tekete, Csarád): lefoglalt fejős tehenek, juhok. Lakosság elvándorlása. – Földesúri allódium, Ghémes, Gödör. Gazdasági épületek. Szántók, kapacitása, rétek, erdők, malmok kertek. – Állatállomány: sertés, szárnyas. – Erőszakkal kicsikart szolgáltatások: Maroth, Tekete.
Gyimesi javak. Ghémessi-birtokok. Birtoktörténeti adatok, társ és részbirtokosok.
(Bars m.): Ghémes: Puszta Ghémes (praedium) – Nagy Bélád – Kis Bélád – Ghémes Kosztolán – Völcsicz – Zlatni – Sztranyi (praedium) – Mankócz – Gesztűcz – Kiss Szelezin – Szent Martony – Maroth mezőváros – Hizér – Csarad – Tekete – Olicho – Csárád – Nagy Koszmal – Kis Koszmal – Gyarmath Lehota – Iny – Geszte – Csalad – Környe (praedium) – Menyhe

Tartalomgazda