HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 036 / h.

Dátum 1692. április 2.
Jelleg

17 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Draheim Vilmos készített. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatás, allódiális szántó, kaszáló, szőlő, gazdasági épületek, felszerelés.)
Lakosok név szerint. Sessiók. Fiúgyermekek. – Állatállomány: ló, tehén, ökör, sertés, méh. – Mesterségek. Földesúri alkalmazottak. – Gazdasági felszerelés, gazdasági épületek, pincék. – Földesúri szőlők, szántók kapacitása, rétek szénahozama. – Census készpénz – Szoltáltatások megváltása készpénzzel (Helmec). – Robot meghatározott időben. – Földesúri allódialis földeket, szőlőket a jobbágyok robotban művelik. – Pázsit tized. Makkoltatás után tized, v. 10 alatt készpénz megváltás. – Tized juhból, méhből. – Terményekből kilenced a földesúrnak. Tized a császárnak és az egyháznak. – Irtásföldek után nincs császári tized. – Hegyvám. Idegenek hegyvámja. – Ötöd a szőlők után. – Penna-pénz, nótárius része. Tanító-rész. Kerülő-rész. – Földesúri erdők, makkoltatás. Szabad és tilalmas erdők. – Karácsonyi faszolgáltatás. – Ajándékok: tyúk, liba. – Malmok. – Halászat és csikászat utáni szolgáltatás.
Rákóczi javak: Királyhelmeci uradalom.
(Ung, Zemplén m.): Helmec mezőváros – Kis Géres – Keresztes praedium – Semjén – Hricse – Gerepcse praedium

Tartalomgazda