HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 036 / g.

Dátum 1688. április 9.
Jelleg

22 old. latin, egyszerű másolat, 2 pld.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Vas Gáspár és Klobusiczky Ferenc készítettek. (Összeírás: subditus neve, állataik, szolgáltatás, allódiális szőlő, szántó, kaszáló.)
Lakosok név szerint. – Sessiók. Fiúgyermekek. – Állatállomány: ökör, tehén. – Taxák. Deserták (elég sok minden birtokon!). Zsellérek. – Földesúri allodialis szőlők (Helmec), szabad szőlők. Váralatti pince és benne bor. – Vár környékén gesztenyés, diós. – Földesúri allódialis szántók kapacitása, kaszálók szénahozama. – Városiak (Helmec) évi árendával váltják meg szolgáltatásaikat. – Vásár-vám. – Földesúri erdők, makkoltatás. Tilalmas és szabad erdők. – Földesúrnak kilenced a terményekből, császárnak, egyháznak tized. – Bárány tized. Még tized. – Pázsit dézsma, makk-tized v. készpénz – Hegyvám. Idegenek hegyvámja: fehér kenyér, kappan, zab. – Decimatoroknak készpénz. – Kerülők mentessége a tized alól. – Allódialis szántók, kaszálók, szőlők megművelése robotban. – Levélhordás. – Új hordó szolgáltatás. – Ajándékok: tyúk, liba. – Vendégek szolgáltatása: tyúk.
Rákóczi javak. Királyhelmec és tarozékai.
(Ung m.): Helmeczi uradalom – Helmec mezőváros – Kis Géres – Keresztur praedium – Semjeny – Ricse – Nagy Rozvány – Gerepcse praedium – Zahar – Bező

Tartalomgazda