HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 036 / b.

Dátum 1650. december 20.
Jelleg

22 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Connumeratio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, vetés, szőlő, úrbéres szolgáltatás, majorsági szántó, rét, szőlő, vetés.)
Birtoktörténeti adatok. Volt, jelenlegi tulajdonosok, részbirtokosok. – Lakosok név szerint. Sessiók. Fiúk. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, kecske, sertés, méh. – Vetésterület. Kaszálók szénahozama. – Szőlők. – Marhás, gyalogszeres jobbágy. – Özvegyek. Zsellérek. Főbírók, kisbírók. Udvarbírók. Egyházfiak. – Földesúri alkalmazottak: kerülők, kulcsárok, udvarbírák, darabontok. – Egyéb foglalkozások: kocsmáros, bodnár, halász, csizmadia, varga, szűcs, ágy, takács, borbély, lakatos. Lovas szabados, árendás, koldus. – Csíkszolgáltatás. Halászat. – Szabad erdők, tilalmas erdők. – Kilenced a terményekből a földesúrnak. – Tized az egyháznak és a királynak. – Bárányból és méhből tized a császárnak. – Tized a szőlők után. Helyenként ötöd (Helmec). – Pázsit tized sertés után, ha nincs makkoltatás. Ha van, makk-tized. 10 alatt készpénz megváltás. – Ajándékok: tyúk, liba, tojás. – Földesúri majorsági földek (Helmec, Ricse). A majorsági földeket a falvak jobbágyai szántják, vetik és aratják. Majorsági réteket szintén a jobbágyok művelik. – Földesúri szőlők megművelése a jobbágyok kötelessége. Saját szőlőből a dézsmát rögtön a szüretelés után a hegyen szedik be, a dézsma szállításáról kötelesek gondoskodni. – Bírságok. Malmok jövedelme. – Vízáradások, gátjavítások. – Vásárjövedelem (Helmec). – Földesúri majorsági vetések (Helmec): búza, rozs. Földesúri szőlők. Földesúri rétek.
Rákóczi birtok. Királyhelmec és tartozékai.
(Ung, Zemplén m.): Királyhelmec mezőváros – Semjén – Ricze – Geres – Pusztakeresztúr praedium

Tartalomgazda