HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 036 / a.

Dátum 1648. január 17.
Jelleg

21. old. magyar, egykorú egyszerű másolat.

Szöveg

"Consignatio" (Összeírás: majorság: gazdasági épületek, állatok, élelmiszer, gabona, szántó, kaszáló, szőlő, subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatás.)
A váracs alatti borospincék. Lőre-csinger. Gazdasági épületek. Majorház. – Állatállomány: jármos ökör, fejős tehén, borjak évjárat szerint, kecske és juh, sertés, malacok évjárat szerint, lúd, kacsa, tyúk. – Élelmiszer-készletek: brinza, káposzta, vaj, veslingh túró, kecske sajt, szalonna, disznóhús, lencse, árpa. – Majorsági szőlők, szántók. – Földesúri szántók termékei: búza, rozs, árpa, lencse, káposzta. Kaszálók szénahozama. – Lakosok név szerint. Sessiók. Jobbágyok, zsellérek. – Minden sessiós évi bortermése urnában. – Szolgáltatások: évente új hordók, allodialis földeken szántás és vetés, allodialis réteken kaszálás és hordás, allodialis szőlők művelése. – Census: készpénz, tyúk. – Kilenced a terményekből. – Sertések után tized. – Borból ötöd. A királynak a bor után nincs járandósága. – Szabad erdők. Tilalmas erdők. Makkoltatás után tized. Pászit tized, ha nincs makktermés. – Fuvarszolgáltatás.
Rákóczi birtokok: Királyhelmec és tartozékai.
(Ung, Zemplén m.): Királyhelmec mezőváros és váracs – Keresztur praedium – Kis Géres – Riche – Semien – Rozvagy – Szomotor

Tartalomgazda