HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 028.

Dátum 1571. június 27.
Jelleg

35 old. latin, egykorú egyszerű kamarai másolat.

Szöveg

"Pertinentiae arcis Keszeö" (Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, úrbéres szolgáltatás.)
Zsellérek névvel (csak a vár körüli munkákat végzik, búzát őröltetni kötelesek). – Bor-educilláció. – Földesúri malom (2 kerék) Rábán, Marcalon. – Vám-jövedelem. – Rét elnevezéssel. – Census. – Jobbágyok névvel. – Muneralia: sertés, kappan, cipó, tojás. – Robot: faszállítás, kaszálás, régi és új kötelezettségek a földesúri szántó és kert körül, őrség, irtás. – Educilláció régi és új kötelezettsége. – Deserta. – Összesített kimutatás az előbbi adatokról helységenként, aestimacióval. – Malom-jövedelem. Széna-jövedelem. – Búza, rozs, zab, árpa termés és jövedelem. – Tized-jövedelem. – Nemesek tizede. – Educilláció jövedelme. – Jövedelmek végösszege.
Kesző vártartománya. Győri püspöki birtokok.
(Győr, Sopron m.): Keszeő (vár) (Kesseo) – Várallya Keszeő – Egyházas Keszeő – Szany (mezőváros) – Chanak – Zenth Myklos – Bagyogh – Zenth András – Gyarmath – Geche – Magassy – Kenyery

Tartalomgazda