HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 027.

Dátum 1603. november 25.
Jelleg

56 eredeti számozású oldal, latin, eredeti.

Szöveg

"Urbarium", melyet Kerekes János készített. (Összeírás: subditus neve, teleknagyság, jogállása, úrbéres szolgáltatás, kúria, majorsági rét, szántó, erdő, malom.)
Jobbágyok névvel. Sessio. Deserta. – Erdőőr. Fugitivus. Leégett ház. – Zsellérek névvel. – Nemesi kúriák névvel (Bocskay István!). – Census. – Robot (meghatározott). – Vám és vámjövedelem. – Rét munkaerőszükséglettel, elnevezéssel, adójával (pénz, kappan, zab), birtokosok nevével. – Educillum (bor). – Földesúri rét hozammal, helymegjelöléssel, elnevezéssel. – Földesúri tölgyerdő elnevezéssel. Makkoltatási tized. – Gyümölcsöskert hozammal. Konyhakert. – Malom jövedelemmel. Plébános malom-jövedelme: "sabbatales". Malom javításához fa. Malomkő beszerzésének fedezete. Molnár szolgáltatásai: kappan, kenyér, hal. – Deserták évi elosztása más jobbágyoknak, ezek adója. – Robotot megtagadó körmendi jobbágyok pénzbeli megváltása. – Majorság házzal. – Földesúri szántóföld (iug.) helymegjelöléssel, elnevezésekkel. – A provizor által hozott bírói ítélet utáni bírság. – Köles- és búzaszolgálttás. – Hámort a malomnak a földesúr ad.
Körmend várának tartozékai.
(Vas m.): Keörmend (mezőváros) – Maracz – Iwancz – Berek – Totfalwa – Himfalwa – Wyzagh – Feöll Rakosa – Mogyarosd – Hidas Hollos – Egyházas Hollos – Molnoss Zecheöd – Horwath Nadallya – Harasztifalwa – Berekfalwa

Tartalomgazda