HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 079 / g.

Dátum 1746. szeptember 22.
Szöveg

"Extractus Conscriptionis" 1718-as összeírás alapján a kamara kassai számvevősége készítette. (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak)
Telepesek név szerint. – Telek – Fiuk – Ökrök – Lovak – Tehenek – Juhok – Disznók – Méhek – Gyalog munka. – A gabonából kilenced, amelyekből a tized a királyé. – Irtványföldekből is heted. – Makkos erdő. – Sertés tized a földesúrnak. – Csűr. – Veteményes kert. – Szántól 3 nyomásban. – A deserták is név szerint.
Fulo-féle fiskális javak. Kivonat a Fuló Mária részére történt 1718-i összeírásból.
(Gömör m.): Gergelfalva – Felső Rása – Kalosa Praedium Dapsi – Praedium Teski – Praedium Felső Füge – Alsó Füge

Tartalomgazda