HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 011 / a.

Dátum 1728
Jelleg

1. 29 old. német, másolat.
2. Összeírás 1731. szeptember 23.
3. Aufkünfte c. németül megjegyzések az 1728-as összeíráshoz, u. az latinul Reflexiones.

Szöveg

"Beschreibung", melyet Joseph Anton Staudacher készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduáliáik, úrbéres szolgáltatások.)
1728. szeptember 6.
Telepesek név szerint. – Szántó, rét, szőlő, vetésterület. – Ló, ökör, tehén, tinó, disznó, juh, kecske, méhek. – Kilenced. – Malom. – A Tisza hatása a környékre. – Vizi malom – Erdő nincs.
Fiscalis conscriptio a következő javakról:
(Csongrád m.): Mindszent – Praedium Ányos – Praedium Martell – Algyő – Praedium Sövénház – Praedium Sörked – Praedium Dotz1728. november 16.
Census sive taxa – Száraz malom 1, vízimalom 1, halastó.
Vízimalom 2. – Halászat. – Kilenced
Conscriptio camerali. (Csongrád m.): Algyő – Praedium Sövénháza – Praedium Sörked – Praedium Docz – Praedium Fark (A két utóbbi bérben.) – Mindszent birtok.
1731. szeptember 23.
Mindszent:
Telepesek név szerint. – Szántó, rét, szőlő. – Ló, ökör, tehén, tinó, juh, sertés, méhek. – Jövedelem: censusból, halászatból, két vízimalomból, egy száraz malomból. – Fűzfa telep – Víz-elöntés. – Kilenced borból, búzából, árpából, zabból, kölesből. Bárányok és méhek után. – Szántó 1 nyomás. Makkos erdő. Száraz malom. Urasági szántó egy sem.
Algyő:
Telepesek név szerint. – Szántók két nyomás. Makkos erdő. – A tizedet az egyháziaknak fizetik. – Malom egy kerekű. – Kilenced: búzából, árpából, zabból.
Pásztó:
A praediumokat a parasztok bérlik erga septimam. – Makkos erdő. – Sertés tized.
Bárkány:
Szántók 1–3 nyomás. – Makkos erdő – Decima ecclesiastica cedit ecclesie.
(Csongrád m.): Mindszent birtok – Algyő birtok – Praedium Docz – Praedium Serked – Praedium Sövénháza
Hasznos (Heves m.): Keczer birtok. Társbirtokos: Koháry István, Vajda András.
Portio in oppido Pásztó (Heves m.) – Praedium Tepke – Praedium Lengyeldy – Praedium Trib… – Praedium Toth-Verebely (Nógrád m.) – Bárkány birtok – Sóshartyán birtok – Praedium Markháza

Tartalomgazda