HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 079 / b.

Dátum 1680-as évek
Jelleg

4 old. magyar, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezési korára tartalma utal.

Szöveg

"Bona Fiscalis Kossiana" (Összeírás: subditusok neve, állataik, fiaik.)
Telepesek név szerint. Fiúk. Testvérek. – Ökrök, tehenek. – Telek. – Puszták tulajdonosai. Minden jobbágy még egy egész puszta helyet is bír.
Dobiczan:
Telepesek név szerint. Deserták szám szerint. Fiúk. – Ökrök, lovak, tehenek, tinók, disznók, juhok, méhek. – Szőlő. – Telek. Hold. Köböl. Földek felszántása a földesúr részére. – Makkos erdő 600 disznóra. – Gabona után kilenced, szőlők után heted. – Census nincs, csak egy tyúk. – A szőlőt kötelesek megmunkálni.
Kos család egykori, Fulo Miklós birtokában lévő javai.
(Abaúj m.). Gergellyfalva – Felső Rás (zálog) – Felső Füge – Praedium Dapsy (Korláth és Dapsy cs.) – Alsó Füge-i puszta – Praedium Teski – Possessio Dobiczan Portio

Tartalomgazda