HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 079 / a.

Dátum 1680 körül
Jelleg

7 old. magyar, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal, 2 pld.

Szöveg

"Inventarium" (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, majorsági javak, vetés, szőlő.)
Abaúj megyei javak:
Kastély. A kastély kerítésében ló-istálló. A kerítésen kívül csűr. – Szőlő. – Jobbágyok név szerint. – Ökör. – Zsellérek név szerint.
Borsod megyei javak:
1 kőház. Istálló. – Szőlő. – Jobbágyok név szerint. Fiúk. Testvérek. – Ökör, ló, tulok, tinó, borjú, tehén, malac, juh. – Bujdosó legény. – Sessio.
Gömör megyei javak:
Telepesek név szerint. (A többi is mint előbb.)
Fulo Miklós konfiskált javai.
(Abaúj m.): Gadgy nevű falu – Újlak nevű falu – Monay nevű praedium – Bátor nevű falu – Praedium Lyuba – Praedium Vendeghy – Praedium Kelecseny – Praedium Felső Gadna – Praedium Felső Szont – Praedium Tőkés Baztra
(Borsod m.): Szendrő – Praedium Iwanka – Dubicsa – Meszes
(Gömör m.): Alsó Kalosa – Gergelyfalva – Felső Rás (zálog) – Felső Fighe – Praedium Dapsi – Alsó Fighe-i puszta – Praedium Teski

Tartalomgazda