HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 030 / a.

Dátum 1715. január 6.
Jelleg

1. 3 old. egykorú latin másolat.
2. Aestimatio 5 old. latin, eredeti 1715. február 11. és másolata.

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás, amely a jobbágytelkek számát és a robot adatait tartalmazza)
Druskovc:
Jobbágy-telkek. – Robot: igás és gyalogszeres, hány napon át? – A különböző possessioban lévő: Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – A Bednya és Vocha patak mellett két puszta földesúri malomhely. – Puszta földesúri halászhelyek. – Földesúri fundus curialis: szérű, allódium holdban), gyümölcsös és három kis kert. – A jus montanum jövedelme. – Gabona-kilenced. – Aestimatio. – A földesúri jövedelmek 6%-os kamatbázison történt tőkésítésének végösszege 46.250 ft. és 66 dénár.
Jelen értékbecslés az azonos dátumú és UC 5 : 30 (a) jelzetű aestimatio munkapéldánya.
Druskoczy István gróf javai.
(Varasd m.): Druskovcz – Kuskowcz – Plemenschina – Male Czeline – Velike Czeline – Nowaky – Chalnitz – Benkowecz

Tartalomgazda