HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 029 / c.

Dátum 1720. július 6.
Jelleg

1. 13 old. latin eredeti aláírás.
2. „Aestimatio” 7 old. latin eredeti 1720. július 6.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Stemper András a Szepesi Kamara számvevőségének koadjutora készített. – (Összeírás úrbéres adatokkal)
Szepesvár:
A vár alatt: allódium, romos emeletes kastély. Kert. Romos sütőház és sáfárház. Újjáépített konyha. – Három kőből épült istálló, kis ház és kocsiszín. Szérűskert és csűr. – Három nyomású allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Vámépület mészárszékkel, istállóval; árendába adva.
Segre:
Jobbágy-névsor: inquilini! – Jobbágyfiak. – Igaerő. – Sertés, juh és méhállomány. – Subinquilinusok. – Puszta-telkek. – Robot: elvben naponta, ténylegesen csak szükség szerint. – Egyéb adójuk, szolgáltatásuk nincs! – Curia nobilitaris, tartozékaival; most provisori lakás. Üzemen kívüli serfőző. – Egy köves, földesúri malom, árendában. – Földesúri halászhely.
Mindszent:
A konyhai élés adója átmenetileg felfüggsztve. – A gabona és juh-dézsma nem a földesúrnak, hanem a káptalannak jár. – Inscriptionált telkek. – Földesúri majorház, csűr és három kis istálló. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Földesúri kocsma, árendában. – Két földesúri, tilalmas erdő; tüzifa és épületfa.
Dubrava:
Földesúri juh-dézsma. – Földesúri malom, jövedelme a plébániáé. A molnár ácsmunkával szolgál.
Szlatvina:
A gabona-dézsma a plébánosé, a juh-dézsma a földesúré.
Damisóc oppidum:
Kvartély-zab adó. – Vágómarha, vaj és fácán-adó. – Bor-fuvarozásra egy szekér. – A gabona kilenced a földesúré.
Az 1720. júniusi keltű, UC 5 : 29 (c) jelzetű összeírás alapján készült és mind az 5%-os, mind a 6%-os kulcs szerint kiszámított értékbecslés. – A 6 %-os kulcs szerint a becsérték: 28.241 ft. és 33 dénár illetve 23.534 rajnai ft. és 26 krajcár.
Csáky Mihály konfiskált javai.
(Szepes m.): Arx Scepusiensis – Segre – Mintszent – Dubrava – Szlatvina – Danisócz oppidum

Tartalomgazda