DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292810

DL-DF 292810
Keltezés 1407-10-09
Kiadó ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet U 468 / XV 1 135
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1578
Regeszta Zsigmond király kiváltságlevele jász (philisteus) hívei, Negyzallas-i István fiai: Kompolth és László számára. E kiváltságlevél érvényével – tekintetbe véve hűséges szolgálataikat – kiemeli őket, utódaikat és utódaik örököseit a köznépi rendből és besorolja az igaz nemesek közé, akik az ország zászlaja alatt hadakoznak. Megengedi továbbá a nevezetteknek, hogy örökös joggal továbbra is birtokolhassák a Hewes vármegyei Zenthkozmademyen nevű szálláson (descensus) lévő, most puszta és lakatlan házaikat és kuriáikat összes tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt, valamint engedélyezi, hogy a Bozen-i részekről való foglyaikat – akiket közönségesen Chalad-nak neveznek – ezen a szálláson letelepítsék és mint jobbágyaikat, elhelyezzék, s hogy nemességük címén rendelkezzenek velük. Az oklevél pergamenre, privilegium formájában kiállított, kettős és függő pecséttel megpecsételt eredetijét Jakohalma-i Balázs fia Vince leányának, Ilona asszonynak Jakohalma-i Kys Gergelytől született fiai: Albert, Benedek és Imre Jakohalma-i kapitányok mutatták be a saját nevükben, anyjuk nevében, valamint osztályos atyafiaik: Dawyd András, Kozoros Pál és Elek Lukács nevében az egri káptalan előtt, amely 1578-ban írta át azt. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 135. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. BmLt. IV. A. 501/d. Sp. I. fasc. 1. nr. 15. Provenienciája ismeretlen. Regesztáját közli: Zsigmond kori okmánytár, II/2. köt. 5781. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 54/68.

Tartalomgazda