DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292799

DL-DF 292799
Keltezés 1500-05-03
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet U 468 / XV 1 124
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1500
Regeszta Buda. II. Ulászló király prancslevele, amelyben néhai Watha-i Forro Barnabás özvegyének, Dorottya nemes asszonynak a kérésére utasítja Borsod vármegye főispánját vagy alispánját és a szolgabírákat, hogy minden lehető módon kötelezzék és kényszerítsék Forro Demetert, a mondott Barnabás fivérét annak az ítéletnek a végrehajtására, amelyet a vármegye valamely tehetősebb nemesi hoztak, mint választott bírák a Dorottya asszony az egyik részről, a másik részről pedig Forro Demeter és László deák, az egri vár provizora közötti, Barnabás hátrahagyott javait illető perben. A hivatkozott ítélet szerint ugyanis a Forro Barnabás után maradt jószágokat két egyenlő részre kellett volna osztani a nevezett felek között; Forro Demeter azonban nem akarja átengedni azt a részt, amely az özvegyet és leányát megilletik. – A király egyúttal arra is kötelezi a vármegye tisztségviselőit, hogy Dorottya asszonyt mindenki mással szemben oltalmazzák meg, aki csak törvénytelen követelésekkel lépne fel vele szemben a mondott ügyben. Átírja Zalontha-i Boldizsár, Borsod vármegye alispánja 1500. augusztus 8-án (lásd 122. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 84/119.

Tartalomgazda