DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268252

DL-DF 268252
Keltezés 1272-09-11
Kiadó LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet U 680 / 75
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS.
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1291
Regeszta (III. Id. Sept.). IV. László király Theodorus fia: Miklós kérésére szóról szóra átírja és megerősíti nagyatyjának, IV. Béla királynak 1259. december 25-én kelt privilégiumát (lásd Borsa SMM 14. [1983] 4/3 sz. oklevelet), amely atyjának: V. István királynak privilégiumában volt átírva Rachicha föld adományozásáról. A kettős pecséttel megerősített privilégiumot Miklós mester erdélyfehérvári (Albensis Transsiluane) prépost, alkancellár adta ki a király uralkodásának I. évében. - Méltóságsor: Fülöp esztergomi, István kalocsai és János spalatói érsek, Lampert egri, Bereck csanádi, Job pécsi püspök és mosoni (Musun) ispán, Fülöp váci püspök, az anyakirályné kancellárja, Pál veszprémi, Timót zágrábi, Lodomerius váradi, Dénes győri és Péter erdélyi püspök. Lôrinc nádor soproni (Suprun) ispán és a kunok bírája, Sándor országbíró Vrbaz-i ispán, Joachinus szlavón bán, Miklós erdélyi vajda és Zonuk-i ispán, Pál szörényi (de Zeurino) bán, Erne tárnok-, Renoldus étekfogó-, Vgrinus lovász-, Lőrinc pohárnokmester, Kewe-i és Karasu-i ispán, Imre somogyi (Symig), János zalai, Omodeus vasvári (Castriferrei) és Mihály (Michaele) nyitrai ispán. - Átírta III. András király 1291. július 3-i privilégiumában. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 75. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 6/5.

Tartalomgazda