DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268242

DL-DF 268242
Keltezés 9999
Altkeltezés 1479-1481-04-23E
Kiadó ZALAI KONVENT
Régi jelzet U 680 / 65
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Megjegyzés CSONKA
Regeszta (II. a. Adalberti). A Zalawar-i Szent Adorján-monostor konventje bizonyítja, hogy egyfelől Berzencze-i Loránd fia: Sandrinus (egregius) a maga, valamint fiai: Miklós és Bernát, meg leánya: Ewa, másfelől pedig ZenthErsebeth-i Worster György (egregius) Chakthornya vár kapitánya és Symig-i ispőn a maga és felesége: Ilona, valamint testvére (fratris germani), hasonlóképpen Worster György nevében a királyi udvarban vagy egyházi forum-on köztük folyó minden perben, viszályban megegyeztek. A megegyezés értelmében a történteket és az azok során keletkezett okleveleiket semmisnek tekintik, egyszersmind megállapodtak, hogy a Berzenceiek ZenthErsebet várát Somogy megyei tartozékaival, továbbá Erzsébet asszonyt és leányát: Ewa-t a Somogy megyei ....., Ewr, Eghazaslankocz, FelrethLankocz, Kvczyla, Mendzenth, Prychreu, Byklaz, Chowonya, Fukusfalwa (a sor második része hiányzik), Lypahas, Orzal, Sarkad és Patroh birtokokból megillető résszel és tartozékokkal együtt átadták a Worster-eknek, akik viszont Mwsyna [várkastélyt?], továbbá a Györgyöt, feleségét és testvérét megillető teljes és részbirtokokat (totales et universas portiones) [a Körös megyei] Orrossa, Dwdawcz, Werhowecz, Mwsynycza, Padeska, Wzyak, Wochathyndol, Gradysthya és Zaw[rossa] birtokokon átadták a Berzenceieknek. Az oklevél legjobban megcsonkult alsó részén szó van még a Somogy megyei Zenthlazlo és [egy vagy több] Körös (Crisiensis) megyei birtok, valamint 300 forint cseréjéről, illetve átadásáról, továbbá kölcsönös biztosítékokról. - Csonka papír, hátlapján pecsét nyoma. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 65. sz. (Bosnyák lt.) - Keltezés Borsa SMM 14. [1983]: (1480 körül)* április 23 előtt - * Csánki: Magyarország történelmi földrajza II. 707. szerint Forster György 1480-ban volt somogyi ispán. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 61-62/128.

Tartalomgazda