DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96) • 90551

DL-DF 90551
Keltezés 1374-08-11
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 96 / F 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1375
Regeszta VI. a. Assumpc. b. virg. A somogyi konvent előtt Chopi-i András fia Péter a maga, valamint fia: Tamás és unokája: Dénes, továbbá Egyed fia László nevében a Zala megyei Zuglakyzenthmyklovs nyugati felének háromnegyedrészét eladja 30 dénármárkáért Zenthgyurg-i Mátyás fiainak: Jánosnak, Lászlónak és Egyednek. Tartalmilag átírva Szepesi Jakab országbíró 1375. augusztus 22-én kelt oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)
(VI. a. assumptionis Virginis). A somogyi konvent privilegiális oklevele, amely többek között azt jelenti ki (declararat), hogy Chopi-i András fia: Péter - miként az előző oklevélben szavatossággal illetve ügyvédvalló levéllel - Zuglaky Zentkmyklovs birtok nyugati felének háromnegyed részét minden haszonvételével és tartozékával a leánynegyed iránti jogukat nem érintve 30 dénármárkáért - márkáját 10 penzával számítva - eladta Zenthgyurg-i Mátyás fiainak: Jánosnak, Lászlónak és Egyednek, egyben vállalta, hogyha őket Kisasszony-nap nyolcadán vagy tizenötödén nem vezetné be a birtokba és káptalan vagy valamelyik hiteleshely révén azt részükre nem akarná iktattatni, az összeg kétszeresében marasztaltassék el, s ha ebből valaki további leánynegyedet igényelne, azokat Mátyás fiai elégítsék ki. - Tartalmilag átírta Szepesi Jakab országbíró 1375. augusztus 22-én kelt privilégiumában. (Kárász cs.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 30 (1999) 21/371.

Tartalomgazda