DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96) • 90551

DL-DF 90551
Keltezés 1374-08-11
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 96 / F 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1375
Regeszta VI. a. Assumpc. b. virg. A somogyi konvent előtt Chopi-i András fia Péter a maga, valamint fia: Tamás és unokája: Dénes, továbbá Egyed fia László nevében a Zala megyei Zuklakyzenthmyklovs birtok nyugati felének egynegyedét Zenthgyurg-i Mátyás fiainak, Jánosnak és Lászlónak adja anyjuk leánynegyede fejében. Tartalmilag átírva Szepesi Jakab országbíró 1375. augusztus 22-én kelt oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)
(VI. a. assumptionis Virginis). A somogyi konvent előtt Chopi-i András fia: Péter - András unokái, Egyed fiai: Dénes és Tamás terhét is magára vállalva, ha nem akarnának ezzel egyetérteni - Egyed fiát: Lászlót viszont a zalai konvent ügyvédvalló levelével képviselve egyfelől, másfelől pedig Zenthgyurgh-i Mátyás fiai: János és László - a maguk és Mátyás fia: Egyed nevében is bevallást tett arról, hogy Péter a Zala megyei Zuklaky Zenthmyklovs birtok nyugati felének negyedét haszonvételeivel és tartozékaival örökre átadja Mátyás fiainak anyjuk leánynegyede fejében, a zalai konvent előtt vállalt kötelezettségeit fenntartva. Az oklevél pátens volt. - Tartalmilag átírta Szepesi Jakab országbíró 1375. augusztus 22-én kelt privilégiumában. (Kárász cs.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 30 (1999) 20-21/370.

Tartalomgazda