DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39628

DL-DF 39628
Keltezés 1263-08-29
Kiadó BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet Q 150 / AS 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1436
Regeszta Béla király a magtalanul elhalt István aranyműves Odorim nevű birtokának, melyet Gublinusnak, a szepesi szászok bírájának adományozott, felét, miután a felmutatott oklevelekből meggyőződött, hogy azt Eberhardus István aranyművestől per útján szerezte meg, a birtok nyugatra eső felét a határok kijelölése mellett Eberhardus özvegyének és fiainak ítéli oda. Tartalmilag átírva Palóczi Máté nádor 1436 márc. 12-én Budán kelt oklevelében. (L. ezt a 161. sz. a.) Másolati szövegből teljesen közli: Szentpétery: Kritikai jegyzék I. 414. (1349. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 192

Tartalomgazda