DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39628

DL-DF 39628
Keltezés 1263-00-00
Kiadó MIHÁLY SZEPESI ISPÁN
Régi jelzet Q 150 / AS 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1436
Regeszta Mihály szepesi comes előtt István aranyműves birtokának, Odorimnak harmad részét ”iuxta fluvium Lewche et Odorim, exceptis octo iugeribus, que haberentur iuxta rivulum Odorim”, 20 ezüstmárkáért eladja Odorimi Brumnak. Tartalmilag átírva Béla király 1263-ban kelt oklevelében. (L. ezt a 2. sz. a.) Tartalmi átírásból közli Szentpétery: Kritikai jegyzék. I. 424. (1380a. sz.), ahol a kivonatról azt mondja, hogy az nem nagyon bizalomgerjesztő, azonban az oklevél hitelessége tekintve, hogy itt alakul ki Brumfelde és azt később is Brum leszármazottjai bírják, nem vonható kétségbe. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 192

Tartalomgazda