DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268252

DL-DF 268252
Keltezés 1259-12-25
Kiadó BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet U 680 / 75
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1272
Regeszta (VIII. Kal. Jan.). IV. Béla király Th(eodorus) fia: Miklós comes alországbírónak és utódainak adja kérésére, továbbá az Oroszországban (Russcia) és Ausztriában Frigyes osztrák herceg ellen, valamint Stájerország és Ausztria elfoglalásában meg Csehország pusztításában tett szolgálataiért a somogyi (Symig) várnak Chezmice-hez tartozó Rachicha nevű földjét, amelyet egykor borbélyának (barberio): Pál clericus-nak adott, de annak utód nélküli halála után visszaszállt rá, kivévén ismét a földet a vár joghatósága alól, miután Kutkeled nembeli György fia: Sándor bán által a csázmai (Chazmensis) káptalan bizonysága mellett beiktattatta a birtokba, hogy ő és utódai a földet olyan tisztán és szabadon (pure et libere) birtokolják, ahogy Szlavónia nemesei az örökölt birtokokat birtokolni szokták. A birtok határa északon Miklós fia: Isep földje mellett kezdődik, ahol földjel van a nagy út mellett, innen az úton, amely Szent István első vértanú egyháza mellett van, keletre egy földjelig, az úton tovább a hídnál levő, kereszttel jelölt körtefáig, itt a Rachicha nevű patakban(aqua), ahol érintkezik Woyhna fia: Weyteh földjével, nagy távon délnek egy földjelig, majd egy másikig, ahol Mohork földdel határos, s itt van a Zyvyna nevű znus*. Ebben nyugatra egy kereszttel jelölt egurfához, majd egy földjellel körülvett monorobokorhoz, ugyanabban a znus-ban északnak két földjelig, tovább nagy távon a znus eredeténél levő földjelig, nyugatra egy kereszttel jelölt, földjellel körülvett bykfáig, majd két földjelig, ahol szomszédos Mylezte fia: Cristpinus földjével, innen egy földjellel körülvett gerteanfához, szántóföldön át egyenesen egy földjellel körülvett monorobokorhoz, majd egy gerteanfához, amely alatt két földjel, ahol belép a Magaleuch patakba és Mortunus fia: Koresa földjével határos; a patakban északra s a Jalsouech nevű potok-ba fordul, amely nyugatra van; felfelé haladva fent a kelet felé eső, Rogozych nevű znus-ba kanyarodik ennek eredetéig, ahol egy földjellel körülvett monorobokor van és itt határos Farkas fiainak földjével; az erdőn át egy kereszttel jelölt bykfáig, majd egy, s az erdőben levő további két földjelig; leszáll a völgybe, ahol földjellel körülvett almafa, a Mosonicha patakig (aqua), ahol határos Scebene comes földjével; ebben a patakban északnak egy földjellel körülvett monorobokorig, a patakban tovább egy földjellel körülvett körtefáig, majd a Kuskenenychyche nevű znus-ig; innen kelet felé a kaszálón (feneto) levő földjelig, ahol Moys mester földjeivel határos, majd a völgyben egy kereszttel jelölt bykfáig és tovább egy földjellel körülvett bykfáig; dél felé az út mellett levő földjelig, ahol szomszédos Ysep földjével, az úton egy földjellel körülvett gerteamfáig, majd egy földjellel körülvett cseresznyefáig, majd ugyanilyen gerteamfáig s az úton elér az első jelig. Az oklevelet kettős pecséttel megerősítve Pál mester pozsonyi prépost, alkancellár adta ki a király uralkodásának 21. évében (a szám az átíró oklevél elírása 25. év helyett). - Átírta IV. László király 1272. szeptember 11-én kelt oklevelében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 75. sz. (Jankovich lt.) - * Az átírás hibája. Helyesen: zuus (patak). - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 4-5/3.

Tartalomgazda