DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268190

DL-DF 268190
Keltezés 1235-05-00
Kiadó PÉCSI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 12
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (mense Maio). Garinus pécsi prépost és a káptalan bizonyítja, hogy Gredey-i Pous fia: Jakab és György fia: Leodegarius jó emberek közvetítésével megegyeztek. A Leodegarius által gyanúsított Jakab a feleségével és fiával együtt a Szent Péter-egyház Szent Kereszt-oltáránál esküvel tisztázta, hogy testvérének: Pálnak szolgája: Scegen nem az ő tanácsára ölte meg Leodegarius testvérét Vencelt. Jakab megígérte, hogyha a viszályt kirobbantó három jobbágyot: Potcan-t, Sumur-t és Lőrincet megtalálja, átadja Leodegarius-nak, ha nem tudná megtalálni őket, úgy ezek pénzét adja át neki. Jakab a béke kedvéért 6 márkát fizetett, s ha néhai Vencel felesége és anyja hitbérük (dos) miatt zaklatnák Leodegarius-t és testvérét, Jakab a perben segíteni fog nekik, s ha a pert elvesztenék, az egész dos-t Jakab fizeti meg. Aki ezt a békét megszegi, 70 márkát fizet a másik félnek. Gredey földet Beruey, Kelemen és Thiua fia: Jakab döntése alapján felosztották Jakab és testvérei (fratribus), valamint Leodegarius és nemzetsége között; a döntést meg nem tartó 10 márkát fizet a másik félnek. Castricha földet pedig ”secundum intellectum supradictorum iobagionum” osztották fel és határolták meg. - Méltóságsor: György éneklő-, Syca őrkanonok, Theodorus dékán és más kanonokok. Az oklevelet Tamás mester olvasókanonok állította ki (datum per manus). - Hártyán, felül ABCD chirographummal, függőpecsételés helyével. - Somogy Megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 12. sz. (Bosnyák lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 4/2.

Tartalomgazda