DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39194

DL-DF 39194
Keltezés 1353-09-27
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta decimo die iuramenti depositionis. A budai káptalan jelenti, hogy Tamás comes országbíró és Thurucz-i ispán ítéletlevele értelmében Vorboulth-i Tamással, a Bozouk-i prépost részére adott királyi emberrel kiküldte Péter mesetr kanonoktársát, akik szept. 18-án kiszálltak a két ekényi, hat márkára értékelt, a Bozouk-i prépost részére megítélt vitás területhez, ahova a másik fél: a Pylis-i apát még procuratort sem küldött, ahol a prépost hatodmagával letette az esküt arról, hogy a vitás terület mindig a Bozouk-i monostorhoz tartozott. Ő maga propter decentiam sui honoris et status in vestibus sui ordinis ad conscientiam suam et statum sui ordinis esküdött, eskütársai ellenben discalceatis pedibus stb. Az eskü letevése után a királyi ember a vitás területet a monostor Morouth nevű birtokához csatolta. A prépost eskütársai: 1) prepositus de Saag; 2) Nicolaus filius Clementis de Proznolch; 3) Paulus filius Petri de Pyri; 4) Nicolaus filius Mathie de Pomogh; 5) Ladislaus filius Stephani de Nenye. Eredeti, papír. Záró pecsét töredékesen. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda