DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39192

DL-DF 39192
Keltezés 1353-08-02
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta sexto die estimationis. A budai káptalan jelenti Lajos királynak, hogy megkapta Tamás comes országbíró ítéletlevelét egy birtok felértékeléséről és Péter fiával: Pállal, a Bozouk-i prépost részére adott királyi emberrel kiküldte Péter éneklő- és Cosma egyszerű kanonok mestereket, akik jóllehet a Pylis-i apát nem hozott királyi embert, amint kellett volna hoznia, júl. 28-án kiszálltak a Bozouk-i prépost és a Pylis-i apát közti vitás területhez a Hontmegye-i Morouth birtoknál és azt a jelenlévő más becsületes emberekkel szemmérték szerint ad duo aratra becsülték és az ország törvényei alapján 6 márkára értékelték. Eredeti, papír. Záró pecsét és caput sigilli töredékeivel. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda