DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39185

DL-DF 39185
Keltezés 1351-05-06
Kiadó ESZTERGOMI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta in festo b. Johannis ante portam Latinam. Az esztergomi káptalan jelenti Lajos királynak, hogy megkapta Tamás comes országbírónak és Thurucz-i ispánnak hozzáintézett, 1350. november 25-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Tezer-i János, királyi emberrel László mester kanonoktársát küldte ki, akik a kitűzött napon, május 1. kiszálltak a Hont megyei két Morouth nevű birtokhoz, hogy azokat IV. Béla király oklevele szerint újra járják és egymástól sequestrálják egyrészt János pilisi apát, másrészt Egyed bozóki prépost között, de a pilisi apát újra nem jött el és nem küldött megbízottat sem, és bár a prépost hajlandó volt a feltételeknek megfelelni, a reambulatiot kénytelenek voltak ismét elhalasztani. Eredeti, papír, zárópecsét töredékeivel. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda