DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39184

DL-DF 39184
Keltezés 1350-09-18
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Regeszta Bude. octavo die termini prenotati. Tamás országbíró és Turuch-i ispán annak az ügynek a tárgyalását, amelyet előbbi ítéletlevele szerint és az esztergomi káptalan válaszirata szerint szeptember 22-én kellett volna tárgyalni a Hont megyei Norouth birtok ügyében János, pilisi apát és Egyed, bozóki prépost között, akit a sági konvent üv. levelével Joseph fia: Miklós képviselt, mivel a pilisi apát nevében bemutatták előtte István hercegnek ez ügyre vonatkozó halasztó oklevelét, ennek alapján elhalasztotta Szent Márton nyolcadára – nov. 18. -, de az apátra rótt 6 márkányi bírság kiszabásával együtt. (Keltezés: 1350. szeptember 29.?) (:Teljes szöveg.:) Eredeti, papír, vízfoltos, egyes részei szinte olvashatatlanok, zárópecsét töredékeivel. Quas propter absentiam prothonotarii et sigilli nostri autentici sigillo nostro mediocri fecimus consignari. – Caput sigilli. – Regeszta forrása: OL regeszta ()

Tartalomgazda