DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178) • 67404

DL-DF 67404
Keltezés 1345-07-04
Kiadó SZEPES MEGYE
Régi jelzet Q 178 / 13
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Fennmaradási forma Átírás 1383
Regeszta in Scepus. Feria secunda post Ladislai regis. Miklós, Lajos asztalnokainak mestere, Sarus-i Scepus-i és nógrádi (Neugradiensis) comes, Hench fia: Sándor, Elek, Konrád fia: Miklós, Benedek fia: János és Wylan fia: Miklós Szepes (Scepsyensis) megye szolgabírái az általuk Waralya városban tartott megyei gyűlésen Janusfalua-i Miklós fia: Lőrincet, mivel őt Lőrinc fia: Helebrandus, Arnold fia: Illés, Jardan fia: Jakab, másik Arnold fia: Hank, Péter fia: Lachk, Benedek fia: Miklós, Illés fia: Hank és István fia: Pouch, esküdt assessorok eskü alatt mint hamis pecsétek őrzőjét vádolták be, fej- és jószágvesztésre ítélték, s Janusfalua, Costrosynfeu birtokait, meg részeit Mathefelua és Gergeu helységekben feleségétől és gyermekeitől is elvévén, lefoglalták; azonban az elítélt fiai közül Jakab minorita barát bemutatta Lajos király privilégiumát, amelyben a király, tekintettel arra, hogy az elítélt özvegye: Erzsébet asszony, Tóbiás leánya, a birtokokat saját tulajdonának mondotta, tekintettel továbbá IV. László királynak I. Károly megerősítésében bemutatott, s Costrosynfew-re vonatkozó privilégiumára, s végül a szepesi (Scepsyensis) káptalan és Jazow-i konvent tanúvallató okleveleire, melyekből egyöntetűen azt állapíthatta meg a király, hogy az elkobzott birtokok az özvegynél voltak, azok rá atyja után szálltak, s bennük elítélt férjnek semmi része sem volt, a birtokokra visszaadta az özvegynek, s a megye - a király parancsára - Péter notárius által be is vezettette Erzsébet özvegy asszonyt Costrosynfew és Janusfalua teljes helységek, valamint a Gergow-i részek birtokába, az elítélt Lőrincet vételi jog címén megillető Mychelechfolua-i részt pedig ”divine retributionis ob intuitu” visszaadták Lőrinc gyermekeinek. A szepesi káptalan 1379. október 24-i átírásában, amelyet Szécsi Miklós országbírónak 1383. január 28-án kelt oklevele tartott fenn. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda