DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172) • 75838

DL-DF 75838
Keltezés 1343-10-10
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 172 / 14 968
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta VI. p. oct. Mych. arch. Az egri káptalan I. Lajos királynak. Pál országbíró oklevelét megkapták, hogy küldjék ki két hiteles emberüket, akiknek jelenlétében Wyllyam fia János részére kijelölt királyi emberek egyike és Illés fia István, Kelemen fia Peteu, János fia Tamás Domok-i nemesek alperesek részére kijelölt királyi emberek egyike Szent Mihály nyolcadán Domok possessióhoz menjenek és az egri káptalannak az alperesek által bemutatott oklevele szerint járják meg a possessió határait, és ha a szomszédok szerint az alperesek a vétel óta a birtok békés birtokában voltak, Wyllyam fia János ellentmondására való tekintet nélkül, iktassák birtokba az alpereseket, ha más ellentmondók lennének, idézzék meg őket az alperesek ellen Mindenszentek nyolcadára megbecsülve a vitás birtokrészt. Alachka-i György és Telekus-i Lőrinc fia György királyi emberekkel a felperes részéről Miklós karpapot küldték ki, az alperesek részére Péter karpapot küldték ki, a királyi emberek a hiteles emberekkel Szent Mihály nyolcadán Domok possessióhoz mentek, a szomszédokat összehívták, István, Kelemen fia Peteu - az előbbi János fia Tamás nevében is - megjelentek, Wyllyam fia János nevében János deák famulus mint prókátor, megjárták a határokat. A szomszédok szerint alperesek Domok possessió békés birtokában voltak annak megvételétől. A királyi emberek a bejárt határok közti földet alpereseknek statuálták (kivéve a határokon kívül maradt földet, amelyről János deák azt állította, hogy Fark dictus Péteré volt, István és Peteu pedig, hogy Kulsosap-nak hívják és elődeik kezére vétel útján került). A vitás földet a királyi és hiteles emberek 1 ekényire becsülték. Az alpereseknek ítélt Domok possessió határainak leírása. Eredeti, mellette XIX. századi egyszerű másolat papíron. Hártya, lyukas, függőpecsétje elveszett. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda