DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172) • 75837

DL-DF 75837
Keltezés 1343-08-10
Kiadó PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 172 / 14 973
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta 10. d. term. pren. (oct. Jacobi). Pál országbíró az egri káptalannak. Wylyam fia János felperes, Illés fia István, Kelemen fia Petheu, János fia Tamás alperesek, Damak-i nemesek 3 földdarab tárgyában, amelyek az örökös nélkül elhunyt Fark dictus Inoké és Péteré voltak és a király Wylyam fia Jánosnak adományozta őket - az egyik földdarab észak felől és Sánta (claudus) Miklós possessiója felől van, a másik Saag és Balahth possessiók között, a harmadik Keech és Numur possessiók között van - Jakab apostol nyolcadán (augusztus 1.) meg kellett jelenjenek. Wylyam fia János bemutatta I. Károly király 1339-ben kelt oklevelét, majd Illés fia István és Kelemen fia Petheu az egri káptalan 1279-i oklevelét. Az oklevélbemutatás után az utóbbiak kijelentették, hogy a vitás földek, amelyeket Wylyam fia János Inok, Fark dictus Péter és Vyslas dictus Márton földjeiként tőlük követelt, az egri káptalan oklevelében foglalt határok között fekszenek, soha nem voltak Inok, Fark dictus Péter és Wyslas dictus Márton földjei, avus-uk, Gachew és ők a vétel óta Damak possessió békés birtokában voltak. Az orszgbíró meghagyja az egri káptalannak, hogy küldje ki két hiteles emberét, akiknek jelenlétében a felperes és az alperesek részére kijelölt királyi emberek Szent Mihály nyolcadán Damak possessió határait járják meg, a szomszédokat kérdezzék meg, hogy az alpersek a possessió békés birtokában voltak-e a vétel óta, s ha igen, alpereseket iktassák a possessió birtokába Wylyam fia János ellentmondására való tekintet nélkül. Más ellentmondókat Mindenszentek nyolcadára idézzenek meg a király elé megbecsülve a vitás földdarabot. Ha nem a mondott határok között találják a földdarabot, statutio nélkül becsüljenek. Eredeti. Mellette XIX. századi egyszerű másolat papíron. Papír, szakadt, zárópecsét töredékei. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda