DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268243

DL-DF 268243
Keltezés 9999
Kiadó PÉCSI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 66
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Megjegyzés 1411-03-10 CSONKA
Regeszta A [pécsi káptalan?] bizonyítja, hogy a Gerede-i nemesek jó emberek segítségével létrejött megegyezés alapján nővérük hitbére, [jegyajándéka] és leánynegyed fejében telkeket adtak át Nagwath-i Domokos fia: György feleségének, Gerede-i Beke fia: néhai Pál leányának: Ilka-nak leírván az átengedett Gerede-i telkek határait, s a felek befejezésül szankciókat is megállapítottak. (Az oklevél csonka volta miatt több adat csak nagyobb összefüggés nélkül közölhető.) A Gerede-i nemesek: [István fia:] Balázs, fiai: Mihály és István nevében is, Péter fiai: ..... és László, ....... Balázs, Mihály és László egy telket (fundum curie) adtak át Gerede birtokon, amelynek déli határai: ...aginta duas ulnas pannicidarum, több földdarabot (particula terre) is átadtak, az egyiknek szélessége 3 mérték az említett kötéllel (tres mensuras cum dicto funiculo), egy másiké 7, egy harmadiké 4 mérték, egy továbbié 8 mérték. Több földdarab mérete nem fordul elő az oklevél megmaradt részén. - Határok, határjelek: Fizesd folyócska, Vkurdy faluba vezető út, Altaldwle nevű föld, Kysazonfalua-i Pál fiai: István és György mesterek szántói, Myroht nevű víz, Kazakutha nevű forrás (fontem), a Pécs városába (ad civitatem Quinqueeclesiensem) vezető út, Fizesd és Athatha nevű folyók, B[ek]eneress nevű erdő. - Keltezés Borsa SMM 14. [1983]: [14]11. - Papír oklevél, melynek mintegy 5/8 része maradt meg. - Hátlapon rányomott pecsét részei. 66. sz. (Bosnyák lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 28-29/53,

Tartalomgazda