DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268196

DL-DF 268196
Keltezés 1314-12-23
Kiadó CSATÁRI KONVENT
Régi jelzet U 680 / 18
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1390
Regeszta (II. a. Nat. domini). Henrik, a Chatar-i Szent Péter-monostor apátja és a konvent bizonyítja, hogy Bakach fia: Tamás a maga, valamint fiai: János és Chouk, továbbá Kemyn a maga, valamint atyja: Miklós meg testvérei: Pál és Mihály, továbbá Tyburcius fia: Máté a maga, valamint testvérei: István és Chobud meg fia: Péter nevében, továbbá Vichlo fia: Alberth a maga, valamint fiai: Péter és Pál nevében fogott bírák döntése alapján András mester* emberének: Se...o fia: István mesternek és a konvent kiküldöttjének jelenlétében az általuk perelt földet átengedték a másik félnek, Ragna fiának: Budizlaus-nak s fiainak: Jakabnak, Buda-nak, Reche-nek és Pálnak, továbbá Péternek és atyjának: Marcellnek meg testvérének: Miklósnak, továbbá Pulchman fiának: Imrének meg Pál fiának: Istvánnak azzal a feltétellel, hogyha Budulo vagy rokonai a föld miatt pert indítanának, perbelépés előtt 10 márkát fizessenek a bírónak és tizet Tamásnak meg rokonainak. Az oklevélben le voltak írva a birtok határai. Fogott bírák: Fynch fiai: Imre és György, Pál fia: Tamás mester, Tynka fia: György, Miklós fiai: András és György, Adorján fia: István és Chapka fia: Detre. - Tartalmilag átírta Bebek Imre országbíró 1390. szeptember 4-i oklevelében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 18. sz. (Bosnyák lt.) - * A tartalmi átírás kifelejtette András mester rangját. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 8/9.

Tartalomgazda